Spot Solcelle (Danish) by JENS PETER

Spot Solceller(US.www.spotcell.eu)

- Ægte solceller virker optisk med optimum blandt alle solceller

 

Alle NEO+ Spot Solceller  virker  optisk. Celler er opbygget så alt lys samles i et eller flere punkter eller områder og ved spejl-rør spottes til en generator eller anvendes som lyskilde eller varmekilde. JENS PETER KEDLER er en keddelform, hvor lys opvarmer vand til kogepunktet. Ved dampen dannet drives en generator under damptryk. Det nye ved JENS PETER KEDLER er at det fordampede vand recirkulerer. Først fordampes vandet. Så afkøles det til under kogepunktet, for så som flydende vand, at blive opvarmet til kogepunktet igen. Dette kræver kun opvarmning marginalt omkring kogepunktet, og ikke som i traditionelle kraftværk fossilt ved opvarming og afskaffelse af grundvand med opvarmning fra cirka 10 grader Celsius. Ingen vandtab i elkraftfremstilling. Levering også til eksisterende kraft/varmeværk til udskiftning af alle eksisterende gammeldags kedler. Det kræver mindre energi at nedkøle end at opvarme og er  meget energi besparende > - 99 % altså meget høj virkningsgrad og afkast.

 

Figuren viser et kombineret lysfanger og varmefanger. Lys er gult. Vand er blåt indtegnet. Sort  er spejl og Spejl-rør.


Hegnet eller autoværnet panelet Lys KWt er 90+% og varme KWt er op til 8+% af al indkommende energi i Lys plus luftens temperatur tildels, men bemærk at Lysfange cellens i vacuum isolerer for varmeafgivelse total beregnet og er udenoms temperatur uafhængig og alene lys afhængig. Optiske Solfanger Celler virker altså lige godt i frost som i hedebølge også under sne 80+% reduktion uden varmetråde. Optiske Solceller virker passivt uanfægtet solens ellers stjernernes placering grundet spejrør spotter, deraf navnet Spot Solcelle, ret i optikken.


De 90+% afhænger af spejl kvalitet ved reflektionsgradient, 100% spejl er opfundet og i brug og spejlrør Ø=1MM og hvor tyk spejlrørvæggen er i anvendelse, f.eks. 1/100 Milimeter er cirka 10 Milimeter per Meter er under 1 % af lysindfald dereflekteret. Så 99 % af al indkommende lys rammer her vist parabolspejlene. 95+ % spejl reflektion til Lysrørvej med sollaserrør da uden inderside berøring, og 95+ % når JENS PETER KEDDEL, der 97+% er omdannet til elektricitet kraftstrøm.


Af JENS PETER KEDLER 97% af de 90+% af al indkommende energi i form af lys indkommende lysmængde 10-20+ KW per time per M2, så Optiske Solpanel Kraftværker med JENS PETER KEDLERNE optager per Km2 OSP  10-20.000 Mega Watt  per time (10-20 GWt) som årsgennemsnit Nordisk til 7+ Mia. DKK. I beregning DATABASE PRINT nedenfor 8 KWt/ M2/ Dag.


KWt kostpris er     < 1 Øre KWt da indkommende lys er ved jordoverfladen 10-20 KWt per M2 og i 500 Meters højde > 75-100 KWt i dagslys per M2 OSP krænget OSP Air over ballast til optimal solvinkel 1-30.000 M2 luftskib afballanceret (Displacement), som er højeste M2 OSP belyst direkte areal solflade opnår 10000 M2 topflade (plus undersider difust lys og reflekteret lys ekstra 30-80%):

Per 10000 M2 Topflade x 100 KWt x 12 Timer x 364 Dage

= 4368000 Mega Watt, 4,4 Tera Watt Lysvarme, via JENS PETER KEDDEL til elektricitet > 4237000 MW, 4,2 TW.   Med OSP Air i luften er solens op- og nedgangsvinkel forlænget typisk 30 Min., hvorved dagens længde OSP Air tiltaget 10 % mere lysindfald lyssamlere.


Forestil dig en elkoger på lysenergi en kogeplade er typisk 2000 Watt på fuldt blus. Det svare typisk til en m2 OSP. Som en skabsopbygning at udgangsluften fra kedel gennem jet dynamo i en plastikpose ophængt (ballon), som i kold tilstand er sammenklappet og ved tryk af vanddamp udspiler sig. Det kan også laves med et kondom på et rør for sjov til skolers fysiktimer. I plastikposen forbindes køling. Termisk plast tåler over 100 grader varmt uden deformering altså ikke en affaldspose i polyætylen polymer. Plast tåler også biologisk alkohol men ikke benzin dvs. fossil alkohol. Kølingen er typisk beholder med rør, dobbelt rør, plade(r), varmeveksler mv., hvor udgang fra kedel dimensioneret vands udvidelse før genfortætning til vand i returløb. Beholder kan kalibreres til lysmængde og energibesparende er f.eks. udposning(er), ballon(er) eller deformering tønde, rør/skab, harmonika, blæsebælg(e), omveje (udvidelse volumen ved rørlængde evt. med udposning eller beholder) mv.

 

1 dråbe demineraliseret (regnvand) vand d.s.s. 1 gram vand fylder 1600 så meget volumen i dampform kogende 100 Grader Celsius, dvs. 1/10 Liter vand (100 dråber) i kedel fylder 160 Liter volumen damp. Overtrykket driver dynamoen/jet. Til kedel er pumpe med samme teknik som en cisterne toilettet for automatisk opfyldning kedlen eller fotocelle mv. Til fly, skibe, ubåde osv. med JENS PETER KEDDEL er gyro-ophængt, dvs. som et kompas altid i vatter, dvs. vandret tyngdekraften, dvs. ingen gulvjustering til vandret det indkøbte. Typisk til husstand nogen få m2 OSP og en størrelse køl og fryseskab som opstilling MW produceres dagligt.

Lys kan direkte anvendes som lys og lys til varme indendørs, og direkte til madlavning både grilning, stegning, kogning og bagning. Et typisk carporttag vil ved flytning af madlavningstidspunktet blot et par timer frem sparer samfundet for elektricitets produktion.


 

NICHE PRODUKTION BIL 🚗 BILPARK UDSKIFTES

Licens for bilproduktion 25000 millioner USD. Det svarer for produktion per 25 millioner styk og licens udgør 1000 $ / € af bil til f.eks. 10 000 $ / € uden skatter. Yderligere 20% Royalty 2000 $ / €, ialt 3000. Besparelse ved JENS PETER Kedel 99% om brændstof som Hybrid over batteri typisk 100 $ / € i ugen. Altså 5200 om året.

 

Bilfabrikken og kunden deler imellem sig. Bilen har energi overskud kunden betaler 5% kommission til SLES af energi MW til fordelingsnettet typisk 1-125 KWt/M2 Optiske Sol Paneler OSP integreret bilkaros og interiør x gnsn. 10+ KWt per m2 x 12 Timer x 364 Dage - 10% tab = 196 560 KWt om året. Om Hybrid fremmes Biofuel for den JENS PETER Kedel typer. Fremtid tanghøst industrialiseret med SLES Teknologier, læs www.probiren.dk for mere.

 

5% eget årsforbrug med 10 000 KWt (10 MW) en 769 Liter brændstofeffekt x 90+ Kedeleffekt i Voltage via JENS PETER KEDDEL til batteridrift til over 1 million kilometers kørsel (10 Km/13 KWt effekt 1 L benzin x 2 elmotor) eller delvis campingliv, sommerhus varme/el, kraft station båd mv. Overskud af bildrift solgt 25 Øre/KWt i alt for 45 000 Kr. eller 6000 $ / €, Deraf betales 5% Kommission 300 €. Bilkunder opsparer ved køb 1. år:

SLES Bilkoncept 1. år: -3300 til SLES + 6000 € = + 2700 €

 

Royalty og LICENS SLES BILLIG da profit bilen og bilfabrikken undgår motor og indsætter kedel på eldrift og prisen kan holdes salgsprofit stiger. Bil fungerer kraftværk som parkeret altså strøm går fra bil til fordeler net. Lisens priser læses som summen licenser Bil+JPKeddel+OSP for masse producerede biler dette JENS PETER KONCEPT. En bilproduktion alle modeller over 20 år typisk > 200 Mio. styk, og tallene for beregning overskud bilkøberen og fabrikken de samme forhold til 200+ Mia EURO betalt plus opkræves kommission 5+ % € MW fremstillet i JP-Kedler.


7'ne Verdensmål FN er Forblivbar Energi

Energi Profit ellers ikke bæredygtig = Forblivbar =Sustain-Able. Energi er grundlag alle mål   opfylde pro civilisationer.


Med evne produkt at forny sig for egen energi brugt og fremstilles, det samme som Renewable/Fornybar. Dvs., uden evne ved for egen energi kan fremstille sig selv igen, så er produkt IKKE Vedvarende Energiform, en IKKE Fornybar ergo IKKE Forblivbar/SustainAble. At tale produkt vejr og/eller farven grøn; holdbar, vedvarende, bæredygtig, neutral, CO2-Fri m.v. kan være kriminelt bondefangeri - en CO2-plat/-svindel, da varen ren energi eller besparelses investering medregnet vækst i samfund og arbejdspladser samt privaten uden NEO+ ikke reducerer CO2. Et komplot imod statskasser som statsfup gennemført af industrien bevist med CO2 stigende i grundlag kan kun levere NEO- kapital statsundergravende.


Kontraen anti min virksomhed efter 1967 (Kølstævne skibe) / 1971 (Solpaneller, OSP) - dags dato (SLES) på anti SPE på NEO+. Fjender stor drømmer at sejre og på en socialisme at mine rettigheder tilgængelige på uddeling ad åre. Juridisk forholder det sig at patentering er stoppet grundet beviste ran/tyverier i politistat metoder fra agent bureauer stor-politisk motiveret i økonomibasis respektive nationers industrier og forbruget under pris og kvalitet samt varighed reneste energiformer. Deres politisk beregnet i kreative bogføringer i deraf værdiløse og formålsløse produkter leder til Stats stort regnskabsunderskud.


Når fjendtligheden fra Finanssektoren våbenføres under FN Lov om "Finanser" en dag tilgår mig, er påberåbt, at jeg skal  have tid til at afslutte mit arbejde som patenteret. Patent tid er 20 år fra fjendtlighed en tidsrov / under-finansiering ophøre. Mønsterbeskyttelse er på 99+ år og Copyright uendelig som ophavsret. Da alt mit ingeniørarbejde og opfindelser er retsligt beskyttet i nyskabelser for optimering energiudvinding, mine konstruktioner, SLES-aktionsmønstre, SLES-beskrivelser, DATA mv. i mønstre ved reklametegninger offentliggjort og kan derfor aldrig kopieres i afgørende de primære patenter uretmæssigt, dvs. uden min fulde accept under forhaster dommens dag energibrist og død. Demergonist for profetten Profitten ubehjælpelig uduelig abstraktering på konsekvens mit før Justits på real værdi nutid.


Planet kriminelle i et bevist ulovligt drivhusbyg med udstødnings-/klimagasser under fejl investeret industrielle- og ejendoms koncepter udspillet anti-kapitalistisk overlegen hoven skueprocess i festeri, rustur og frås. Et udmålt tid, penge og energispild et bevist krasj og tabers deroute en Britisk skole; Stiv egen lektie leder til stiv hjerne, en skrivning forladt produktiv afspejler  dagens Britteland ude ignorerede mixet nogen investering SLES. Hånet klassiske kapitalistiske dyder og "banker-boys" tabte vesten. SLES (SPE) mit før, og Vesten krigsførende NEO- imod NEO+.


-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE, CLAIRE

Vindtoppe (US. www.Windtops.com)

- Ægte Vindkraftsværk med Netto Energi Overskud, NEO+

 

Glem alt om gammeldags propel-vindmøller med vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind. Den optimale løsning er som vist nedenfor agrigater med vindretningen kaldet halv-vind eller lænser, derved nåes Netto Energi Overskud, NEO+. Vindtoppe  producerer mere energi end Vindtoppe koster i energi at producerer og serviserer i deres 100+ års levetid. Vindtoppe oppebære Netto Energi Overskud, NEO+,  og (energi) Profit, NEOP. Mit produkt opnår hurtigt Energi Break-Even modsat markedes vinge propel vindmøller, der deraf er forurenere ved tab fremstilling og ringe afkast.

 

Vindtoppe er udviklet alene af forsker og  ingeniør JENS PETER SCHWARTZLOSE, CLAIRE med Energi Break-Even om produkt. Vindtoppe består af anker/forankring, bærende søjle. Med wire eller bebyggelse. Der er principielt 6+ forskellige Vindtoppe; Elevateret, Sidestillet Spintop, topstillet, integreret i konstruktion til lands, til vands og i luften, og Drage/Sejl og/eller ballon, samt på magnet pude med spintop, og kombineret. Fra spintop, riggen, aksel i vindtoppen er  aksel til  generator, som genererer elstrøm.   Vindtoppen kan i  nogen modeller vinkles, så højden falder eller stiger (Ballon Drage i wire 0-1000+ Meter), eller sænkes og hejses til hvor vindhastigheden er optimal (Elevateret på betonpille 50-300+ Meter), og derved hentes over den dobbelte energi. Med OSP Air over fem gange så meget energi per m2.

 

En propel møllevinge  løfter, hvad kan et sejlprofil løfte, altså træk-kraft i generator til elstrøm. kaldet moment, som kræver under 2-4 Ton for kørsel 25 MWt generator/turbine. Vindtoppe vinder i Ton/ M2 areal kraft. De største møllevinger (8 MW) er cirka. 100 M2 x 3 altså 300 M2 / dynamik (Bide-Vind).  Vindtoppe på pille  typisk 2 x 500+ M2 (2 Spintoppe x eks. 50 M x 10 M) til samme udbudspris med fuld vindkraft uden reduktion i Dynamik (Spintop kan trimmes til Halv-Vind fordobler sejlareal/trækkraft). 

 

Løber med vinden i spintoppe giver ingen turbolens og kraften udnyttes optimalt, modsat bidevind med kraft tab og belastning opstilling i mere krængnings kraft end udnyttelse vinden. Med vinden i sejlprofil er kraften typisk 1 Kg/ m2/ 1 M sec. De få Ton trækkraft opnås altså allerede i næsten vindstille ved gearing før aksel generator. 2 x 500 M2 x 2 x 2 (halvvind) = 4 Ton. Overskuds kraften reguleres ved mindre sejlfør altså nedrigning og gearing før generator, til styring moment generatoraksel åbning sejlprofil som flaps, persienner, rorstilling, som er angreb på vindretningen i sejlprofil sider vinkles også for at optimere til halvvind en sidevind på riggen, som udvider sejlprofil arealet markant til det dobbelte (Flere "skovl"-profiler vindeksponeret ude af læ foranstående "skovl"-profil). Således virker Vindtoppe lige fra vindstille til stærkeste storme, hvor  riggens profiler åbne for alene at drive generator. Der er således ikke driftstop grundet vejrlig som frost, storm, "vindstille". Som ballon reguleres krængning med gas (Helium) fra ballast og  drageegenskaber og opdrift,  100-300 Tons i ophængt 200 Ton styke stålwire(s), for justering vinkel til vinden som afdrift (vektorer), der giver wires hældning under tildels ophævelse grundet opdrift som ballon og drage vinge profil ved airodynamik - - en opdrift kendt flyvning.

 

Svarende til et mindre 25 MWh kraftværk til en  provinsby for rundt 50+ Millioner Kroner med service og > 100 års levetid på  Vindtoppen ved service aftale. Deraf KWt         < 8 Øre med service og faldende tiden ud. Med OSP påsat KWt til <  1 Øre. Plus slutsalg Royalty og kommission.

 

 Udnyttelsen vinden vigtig for energiberegningen. Vægt stål anvendt også vigtig for energioverskud. Propel version generator og gearkasse 67-100 Tons på tårn/bøje 70-1200 Tons har energi underskud altså en forurener ved elkraft til smelt bjerg og gensmelt til stål er kul, gas, affald, skovdepot CO2 i flis mv. Windtop i wire eller på armeret beton pille vægtreduktion og energi overskud dermed ikke forurener men CO2 reducerede globalt og klimaforandring går til ideal for planeten og samfund samt natur. Ved gearkasse udgår og installation  blot 25 MWt 25 Tons standard container generator, hvor trim af riggens areal i trækkraften Tons giver moment på drevaksel i dynamo.

 

Mere energi effektiv med NEO+, og rentabel uden statsstøtte, el til fri markedspris og derunder, hvilket sikrer dem retabilitet uanset skiftende elmarkedspriser, alene et samfundsinvesterings nødvendighed som del af civilisations beståen.

 

Med Vindtoppe fra SLES Ingeniørfirma opfyldes Forenede Nationers vedtagne Sustainable Goals/Forblivbar produkt. Vejret er ikke "vedvarende"....

Videre fordel er at De som kunde af Optiske Sollys Paneler Kraftværk kan udjævne mindre lysrige tider med ægte vindkraft også i mindre skala end som vist til eksisterende kraftværk, industri-kvater, hus, have, offentlige bygninger m.v. og Netto Energi Overskud opstår med profit for Dem.

En leg til illustrering Windtops:

 

2 gafler/skeer som lægges i håndfladen ryg mod ryg og skaft over skaft og der kan roteres til illustrering Windtops arme.

 

Ske dyb er da profil sejl og bagside ske er spids. I Windtops er flere skeer bag en forrest. De giver læ dermed kraft tab. Ved at vinkle ske til vinden dyb side opstår vindstrøm til bagved liggende Windtop arm. I rotationen er modsatte ske dyb side vinklet bort fra vinden. Da cirkel bevægelse og vægten fordelt ligeligt undgås vibrationer, slyngkraft fra centrifugal kræfter.

 

Regnestykket er 50% arme kører optimalt halv-vind, modsatte er vindmodstand 10-20%. 3 - 4 arme de "2,7" x 50 m x 5 m profil x 75 % kraft gr. vinkling for vinden udtag = 500 "m2" kraft ikke blot 50 x 5 m = 250 "m2" kraft ved kun en arm til vinden.

 

Altså kraften fordobles. I profil er hylder så arm vinklet netop opgående er lodrette hylder optimal vinkel på sejlprofil. Dvs. areal kraften ikke at vinden glider af, men møder opstander. Skeen skulle altså have riller på tværs en øgning sejlflade set på vind indkommende fra vindretningen.

 

Se på tegning igen. To arme som skeer der er vinklet til vinden for flere arme på Windtop for det større sejlareal, der står åben profil til vinden med od som agter ror. Der er ikke læ foranstående arm (delvis). Bådteknik profil både ror og stævn.

 

Altså kraften fordobles. I profil er hylder så arm vinklet netop opgående er lodrette hylder optimal vinkel på sejlprofil. Dvs. areal kraften ikke at vinden glider af, men møder opstander. Der skovles. Som kendt fra både er når ror agter afgørende styringen ligeså som stævn i ½ rotation for ret vinkling holdes.

 

For sidstnævnte kræver for rotation siden til vindretningen at sejlprofil asymmetrisk sejl. Her symetri og vægtballance styr.

 

Service at generator(er) kan placeres externt for foden af tårnet gennem aksler og udveksling med få procent kraft tab.

STATE PLANET EARTH,  S P E

 

Owner: JENS PETER SCHWARTZOSE, CLAIRE

www.Spot-Solcelle.dk (In Danish) & www.jp-kettle.com

SLES, Mobile SMS/MMS: +45 -29 88 79 11 (24/7)

FB:  https://www.facebook.com/forskerpeter.claire

Version: 20181023 21:35 CET, SPE

¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service

Today Sunday 20171217 at 12:21 CET 100% overcastted and a light snowfall on the ground not vegetation like tree's. Behind my window glass (reduktion over 10%) and display shows 1.973 Watt about 2 KW per hour per m2, the same as Lux the energy income per square Meter. A square Meter is 1 Meter length on each side a four right angles flat area. Se above from yesterday at before sundown where the sun still 12 Degree angle over the horizon during daytime. This is Nordic and be aware in some weather conditions most light is defused what is all light but direct hit from the Sun. OSP catchers catch all light no matter optical angle towards cell is built in tubes of mirror what spots the light on to gather lens, parabola or mirror constellations a.s.o.


Photo of mine is on South wall window infall. Outdoor mush more light from above all sky.


Abstract:


The clouds are bout 500 Meter up in sky and over there pure sunshine in very dry therefore clear air. OSP Air is a balloon in steelwire(s) to ground. A balloon can be of many shapes. As a roof a right angled two sides. One angled towards the Sun and the other leg towards the clouds in white what reflects 80% sunlight. By such from SLES you as buyer or renter has got double income and about 75 KW per m2 balloon windtop. A 1000 m2 wing profiled balloon (only 50 Long x 10 Wide 2 Sides in Meter and posible all surface OSP then 25% to 80% extra income from reflected up sky plus horizon in behind) in wire as dragon then is 75+ MW per hour daytime per 1000 m2 area wing via JENS PETER KETTLES. More visit www.windtops.com. Expect many designs and very mush new in flying the coming years on selfpowered airplanes, ships, cars, trucks, busses, rail, bikes etc.

Danmark selvforsynende "al" energi

33 000 000 MW ER DANMARKS EL-FORBRUG. OSP AIR KRAFT A 2 TW/ÅR (10 000 M2 100 KWt/m2) VÆRKER TIL KUN 3+ MIA. DKK. UDGIFT I 100+ ÅR. INDKØB 17 OSP AIR 10-25 MIO. EURO STYKKET. SOMMER > 100% OVERSKUDSSTRØM ELKRAFT. OSP Air KAN INSTALLERES TIL BESTRÅLING I LYS LASER TIL JORDOVERFLADEN EGENVÆGT BESPARELSE GENERATORER MED VIDEO/RADAR SIGTE OG DA LYS DIREKTE I VARME ANVENDELSE F.EKS. FJERNVARME, ELPRODUKTION, MINEDRIFT (Klippe-smelt) mv.

 

Samfunds energi økonomisk skal der præsteres et energioverskud der langt overstiger Energi Break-Even. Det opfylder Lysfanger Kraft (Lysvarme) Værker uoverstruffent blandt alle eksisterende ikke giftige og ufarlige energiudbydere. Til noten 1 Tera Watt forståes: 1 Tera.Giga.Mega.Kilo.Watt,00 foran decimal.

 

33 Tera Watt er meget energi og stiller krav til energiforsyning 24 timer i døgnet til alle forbrugere. Lysfanger Kraftvarme Værker produktion af el er samfunds investeringen ligetil en stor fordel, som er fremtidssikker med nutidens batterier og lagring elstrøm i varme i smeltet havsalt mv. til mørkere timers senere ved varmeveksling JENS PETER KEDDEL (Damp-turbine, damp nedkøles under kogepunkt som damp til under kogepunkt flydende vand og genopvarmes til dampform marginalt omkring kogepunktet giver bedre

end   - 99% varmeforbrug, dvs. lysvarme eller brændsler), når lavere forbrug. At producerer først el efter indfanget lys, dernæst i JENS PETER KEDDEL, for derefer ved elopvarmning lagre som varme kræver effektiv keddel teknik. JENS PETER KEDDEL opfylder dette ved veksling: lysvarme (Lux)- el (Volt) - varme (KW) - elkraft (Watt (TW) = Volt x Ampere) med praktisk talt kun varmetab i saltlagringen, da kedler udnytter KW varme bedre end 99% fra varme til elstrøm.

 

Brændstofforbruget inklusive opvarmning med naturgas i Danmark  inklusive støberier på naturgas hvorfor energiforbrug ikke ses elproduktion til produktion propel vindmøller ligger årligt rundt regnet på rundt

7 500 000 000 Liter x 13 KWh = 100 TW. Trafikken tager sin del og her skal forventes kørertøjer og fly installeres og drives efter KENS PETER KEDDEL med brændstofreduktion bedre end - 99%.

 

Omregnet til SLES Optisk Solpanel Kraftværk (20 TW (20.000.000.000 KWt) ved jordoverfladen 10 KWt per m2 årsgennenmsnit i lyse timer via JENS PETER KEDLER. 100 TW / 20 TW = 5 Lys-Kraftværker a 1 Km2 i 7,5 Milliader DKK anlægsudgift fordelt over landet. I sommerhalvåret er der 100+% overskudsstrøm.

 

Når fremtiden byder sig i de nærmeste år med kørertøjer, tog, tog, fly og raketter med JENS PETER KEDDEL vil de anlagte OSP Lyskraftværker være overkapacitet, også derved Optisk Sollys Panel skal installeres af borgeren selv i industri og husstande, som vil dække husbehov rumopvarmning og varmt vand til fulde i moderne byggeri. Eksempelvis kan nævnes en sydgavl året rundt ligger vinter mørkdag på 0,5 KWt/m2 til i solskin 25 KWt/m2, sommerhalvåres fra hhv. 2 KWt/m2 til 100 KWt/m2.

Fyringsolie er 13,5 KWt per Liter teknisk forbrænding uden tab skorsten. 

 

Fremtiden er holdt tilbage af banker og investeringsselskaber, som ikke financierer eller investerer mit firma og produkt og bæredygtigt samfund er på standby om udvikling til Nette Energi Overskud forbi Energi Break Even, som er et must for samfund og civilisations beståen uanset parti tilhørsforhold eller ideologi. At bestå!

 

Skulle Danmarks energiforbrug i electricitet og transport forsiler rundt regnet 140 000 000 MW eller 140 TW, dækkes af propel hav vindmøller ydelse reelt 5 MW/t, ser regnestykker sådan ud:

140 000 000 MW / 364 Dage år / 24 Timer / 5 MW (10 MW) Havmølle = 3 205+ Hav propel vindmøller, men da der ikke er nok vind alle timer om året ville dels flere være nødvendige og dels ville det være nødvendigt med endten SLES eller fossile kraftværker bedre A Kraft som nødstrøm. Energi regnestykket for fremstilling 3 205 Hav propel vindmøller for tårnet alene med fundament, således:

3 205 x 1 000 000 000 Gram (1000 Tons stål) x 4,22 Watt (Fysisk konstant opvarme 1 Gram med 1 Grad) x 2000 °Celcius (smelte temperatur for stål) = 27 050 200 000 Mega Watt / 364 Dage / 24 Timer / (5 MW x 24 Timer x 364 Dage) eller andre 619 281 Hav propelvindmøller at producerer til at smelte disses 619 281 000 Tons stål udgør 5 226 731 640 000 Mega Watt / (Output 5 MWt x 24 Timer x 364 Dage) = 119 659 608 Hav vindmøller over 1 års produktion, og altså ikke vedvarende eller fornybar/renewable. De 119+ millioner propel vindmøller kan fordeles KW-Regnskab på  f.eks. 20 år, som er møllens levetid 119 659 608 Havmøller  / 20 års produktion, skal der så til med leveringstid op til 20 år eller færdig leveret år 2057, i alt kører 6 Millioner Havmøller per år i 20 år op til 5 982 981 møller, men kun 3 205 var planlagt "Grøn" levering... Osv. Fornybart opnås aldrig, men der under energi underskud tilføres energi, og mindst klimavenlige holdes i gang til skade for indgåede aftaler Nation og FN imellem de "Sustainable Goals" nr. 7.

 

De 3 205 til levering dækker så energi forbruget, nu er der 6 millioner senere 119 millioner propel hav vindmøller i overskud som skrot da KW behov udtjent, med økonomisk sammenbrud grundet statsstøttet herunder anden industri lukket grundet højere energipris indenlands, løntilskud, EU støtte, stål statsstøtte, kredit og finansierings tilskud, skattekroner lønandel i finansiering andre renter mv. herunder børsvarer i støtteopkøb, vennekøb, industri strategisk fornybart fra national banker, banker og fonde mv. Altså faktor 1: 15+ i Energi Underskud og propelvindmølle bevist forurener, da stålproduktionen til tårne, elnet mv. holder liv i sidste kulfyrede eller andet fossilt/affalds kraftværk. Var propel vindmøllen ikke fremstillet var over 95% kul sparet.

 

Se anden post www.ProBiRen.dk om tanghøst og alkoholproduktion (Bio-Fuel). Teknologi er afprøvet for CSP som reflekterer lys mod et Tower med varmeveksler og nattens produktion af el sker med smeltet salt via endnu en varmeveksler. Klik satellit kort for KWt per time gennesnit Europa i forstørrelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power Kort statestik et falsum. Nordisk 10 KWt/m2 lyse timer og syden det dobbelte. Bemærk at CSP er for meget solrige områder og fungere ikke i regn, sne, overisning, sandstorm, oversvømning. Det gør Lysfanger Panel, som optager mindre end 15 % plads i forhold til et CSP anlæg i ydelse leveret KW, og altså i Danmark er mere rentabelt på Dansk mark end CSP er i Sahara. Ydermere at sende strøm fra sydens sol medfører et kabelmodstands tab på cirka - 50%, som også er det som solen skinner mere i syden, men det gør Danmark med sit indstråling mere energieffektivt året rundt i samordning med windtops vind energi.

 

Avisen Politiken skrev:

I mange år har skiftende ministre lovet forbrugerne, at dagen nu ville komme, da vindmøller kan klare sig uden nogen form for direkte eller indirekte statsstøtte. Og i mange år har vi kunnet konstatere, at de selvsamme ministre enten ikke har haft tilstrækkelig indsigt i deres ressortområder eller også bevidst har vildført befolkningen om den såkaldt grønne omstilling. Løfterne er i hvert fald aldrig blevet indfriet.

 

Uanset hvor mange penge elforbrugerne tvinges til at betale til energikilder, der ikke kan konkurrere på markedsøkonomiske vilkår, vil Danmark aldrig kunne frelse verden, da den danske udledning af drivhusgasser er mikroskopisk.

 

Derimod kan dansk energipolitik i alvorlig grad ødelægge konkurrenceevnen og medføre en satsning på energikilder, der aldrig nogensinde kan stå sig markedsøkonomisk.

 

En løgn bliver ikke til sandhed, uanset hvor hyppigt den gentages. Det samme gælder løgnen om dansk energipolitik, om PSO-afgiften og om ”rabatten”, der blev væk.

 

1 m2 Optisk SolPanel til JP-Kedel

De JENS PETER KEDLER til f.eks. biler, fly, tog og skibe. 1. kedel brænder 1 liter alkohol af 13 KW (< 1 m2 Optisk Solpanel). Energitab varme og generering x 75% x 99 effekt bedre end kraftværker ved genbrug alt væsken fra dampform = 965,25 KW (0,965 MWt ~ 1 MW), 2. kedel på el fra 1. opvarmer med nu med 965,25 KW x 75% x 99 mindre energitab sammenlignet traditionelle kraftværker motor og kedel-teknikker

= 71.669,8 KW eller 71 MWt, 3. kedel 71.669,8 KW opvarmer x 75% x 99 = 5.323 MW per Time (5 GW) osv.

Nu planer en "supertanker" eller hangarskib og der reguleres en primus knap alm. kogeplade for < 100 Mio.

De gamle største storebæltsfærger brugte  2 liter i sek. a 13 KW forbrændt x 50% effekt havet via propel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.669,8 KW (71, 7 MW per time) svarer til elmotor her så x 2 effekt / 13 KW (1. Liter Alkohol) = 11,03 m3 brændstof i timen. (m3 : 1M x 1M x 1M).

11.026 Liter / 60 minutter / 60 sekunder = 3 Liter effekt KW elmotor i sekundet på kun 1 Liter tankfuld opstart. Interessant ved opstillinger JENS PETER KEDLER er at der tilføres fra egen produktion kraft til før i rækken af kedler og der genereres en skabelse energi ud fra meget lille udgangs mængde en op til største kraftværker kan præsteres mere energi effektivt end nukleart brændstof energiomsætning. De 99 gange effekt forøgelse er med referencen traditionelle kraftværk vandindtag temperatur -0- grader Celsius og ikke laboratorie opstart 20 grader celsius. Sidstnævnte er gradienten 79+ gange effekt 1. kedel, men for fysiske konstanter sammenlignelige er reglen fra -0- stregen beregnes for sammenlignelighed.

 

Dimensionerne på kedlerne kombineret giver et stabil ydelse i Watt, dvs. i spænding Volt og styrken Ampere med meget små variationer ved skiftende lufttryk f.eks. vejr-ændring eller opstilling højere beliggende f.eks. bjerge eller dybder f.eks. oceanbunde.

 

Hvorfor have brændstof udgift?

 

www.jp-kettle.com der forklares principper i kedler som er en mønsterbeskyttelse kendt teknologi for opvarmning og køling med eneret mit Straight Lines Engineerings / Rene Linier ved mig JENS PETER SCHWARTZLOSE, Claire. En serie kedler kan sammensættes til at forsyne hinanden til et givet styrke MW per time op til både GW og TW mv.

 

For bil, fly, tog, industri, skibsbygning og husholdninger forholder det sig sådan fysisk at 1 Gram vand kræver 1 Watt opvarmning 1 grad Celsius. JP-Kedler arbejder omkring kogepunktet og derfor kan f.eks. 13 KW (Varme fra 1 Liter Ethanol, lille Vindtop (el) eller under 10 m2 Optisk Lys Solpanel (SLES) som er 13000 Watt fordampe 13 Liter vand i timen fra 99 grader til 100 grader kogepunktet. 1 Gram vand 1/1000 Liter svarende til en dråbe.

 

13 L / 60 minutter / 60 Sekunder x 1600 = 5,77 Liter vanddamp i sekundet køles ½ Grad Celsius til under kogepunktet. Det er så expansionskammeret nedkølingen fra damp tilbage til væske før ny genopvarmning på 1 MW JP Kedel. Tilsvarende princip andre opstillinger for Kraft fremstilling.

 

1 MWt leveret effekt kræver altså > 5,77 Liter ballon ved 1 Bar, deraf kræver 1.000 MWt (1 GWt) = 5,778 M3 ballon, 1 TWt (1.000.000 MWt) kræver så 5.777 M3 et volumen f.eks. 10 x 10 x 60 Meter = 6.000 M3 Kraftværk.

 

Et større skib kan altså på eksisterende design plads motorrums etager installeres med JP Kedler og fungere kraftværk i havn eller for bøje, så alle ventetider er indtægt tid i USD millionklassen/døgn.

 

Bemærk De kan indrette større anlæg elproduktion og sælge i havne, som De selv ejer til samfund, og liggetid ændres fra omkostning til indtægt elsalg; 1.000.000 KWt (1.000 MW) x 0,05 USD x 24 Timer =  1,2 Mio USD per døgn. Et anlæg kan altså svare sig at bygge som elproduktionssted til marked hvor det er.

 

 

-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE

 

20171219 11:21 CET LOKAL VEJR

Billedet viser dagens vejr med mørke vinterskyer og snedække borte med lysindfald halveret til 1.053 Watt dds. 1,053 KW. og snart korteste dag med solen lavt over horisonten bag massivt vand tungt skydække.


Stor skala lokal og global opvarmning er farven i Naturen og bebyggelser, som absorberer lys og omdannelsen til varme, en bølgelængde afgør og varmen bibeholdes reflekteret skylag som dyne holder på varmen, og temperaturen stiger ekstra ud over normalen, som her ville være snædækket allerede December måned til hen på foråret. Havis samme effekt sammenholdt algeblomstring grundet overgødning havene og de kystnære vande til mørkere nuancer fra reflekteret 80 % energi til absorberet 60-70 %, som hurtigere end beregning FN regi, skaber klimaforandring lokalt og globalt.


Følg med i lysmåling på denne side:

Watt til opvarmning og via SLES KEDLER. Hus 100 m2 OSP vinterdag typisk 50 KW per time for investeret tag med alt Kr. 1 Mio. 500 W x 100 m2 = 50 KW/t x 25 Øre/KW = 12,50 Kr. x 6 Timer = 75,00 Kr. dagsløn og kan sættes til eget forbrug direkte opvarmning. Men med JENS PETER KEDLER genereres el til opvarmning med antal Watt stiger 99 gange til resultatet: 99 x 50 KW/t = 4.950 KW/t, Til elnet: 4900 x 25 Øre/KWt = 1.225 Kr/t x 6 = 7.350 Kr/dagens salg. Sommerhalvåret regnestykket er typisk 2.000 KW (20-75 KW/t) per time og salget 500 Kr. per lys time. Års indfald: > 4 MW per m2.


Nyt tag:

Altså at gå til Ægte Vedvarende investering ikke omkostning omstilling energi i samfund, men forretning med SLES på plads. 1 million belånt huset eller marken koster typisk 6.000 i måneden til banken at finansierer.


Indtægten sommerhalvåret, 27 KW per time per m2, 50 % skyet vejr:

50 MW/m2 (50.000 KW/m2/½-År) / 182 Dage = 225 KWt/Dag x 25 Øre/KW = 69 Kr/m2/Dag x 100 m2 OSP på hus = 6.900 Kr x 182 Dage = 1.255.800 Kr ½ år - lån 1.000.000 Kr = 1. års overskud salg + 250.000 Kr.

(- renteudgift og etablering omk. kasse kredit)KEDLER 99+ GANGE EFFEKT KW INPUT

JENS PETER Kedler klart udkonkurrere traditionelle fossile kraft/varme-værker i energi udnyttelsen indsat KWt til strømning damp (gas(ser)) fra keddel gennem turbine, hvor fossile værker opnår kun i bedste fald 60 % i naturgas fyret med inddamning vand som vandbesparelse, en åben kondensering.

JENS PETER Kedler er lukket køling damp tilbage til vandfase under de 100 °Celsius ved 1 Bar atmosfæretryk i JENS PETER Keddel fortætnings køleskab (fryser). Da traditionelle kraft/varme-værker opvarmer drikkevand til udslip luften oppumpet overflade eller grundvand fra temperatur 0 °Celsius til 20 °Celsius op til 100 °Celsius, altså gradienten er typisk 100 - 20 = 80, dvs. JENS PETER Kedler 80 minus 1 = 79 gange så effektiv som højest præsteret fossile kraftvarmeværker.


Gasfyrets 60 % energiudnyttelse forbruges spild opvarmning store vandmængder fordi nytilstrømning keddelvand, plus tab ud af skorsten til det fri, altså under det fakta at kunne generer mere energi end indsat til kedler. Med JENS PETER Kedler stiger faktor energiudnyttelse med her beregnet 79 gange, dvs. 0,60 x 79 = 47,4, dvs. 47 gange mere energi ud af anlæg end indkommende, så bevist NEO+. Der skal fratrækkes resultat til køling damp og varmetab insoleringsevne.


JENS PETER Kedler kan f.eks. også i kredsløb vædskefordampning kører med alkoholer (frostsikker, Methanol frysepunkt -98 °C og kogepunkt 65 °C eller  Ethanol (Bio-Fuel/spejlrens/sprinklervædske/organisk sprit) frysepunkt -117 °C. og kogepunkt 78,29 °C.), fordi intet utætheder for tab gas(ser), vædske(r) eller damp, fordi lukket kredsløb og kogepunkt nedsættes fra 100 °Celsius for rent (demineraliseret og afgasset) vand (H2O).


Ethanol kemisk formel CH3−CH2−OH, så tungere end vand (H2O) per molekyle. Det forbedre virkningsgraden af vægten som trykkraft (gram/mol) på skovhjul, turbine, veksel. Det samme gælder volumen udvidelsen fra vædske til gas (kogning) og alkoholen i tanken giver forøget tryk gennem turbinen til generering strøm. Altså effekten JENS PETER Kedler bevist bedre end 100 gange effekten bortskaffelse fossiler og vand. Ved lys intet tab ressourcer.


Dermed er forbrændingseffektiviteten forbedret for Ethanol i JENS PETER Keddel til over 73 gange bedre grundet mine JENS PETER keddelteknikker brændsler (Hybrid bil elgenerator). KWt lysenergi samme KWt som brændstof blot lysmængde nok tilstede.


Nu forbedres energi udnyttelsen forbedret 79 °Celsius + (100 °Celsius - 78,29 °Celsius) = > 100 Minus køling < 1 % og det oplyste 99+ gange mere rentabelt end fossile kraftværker faktum i alle postere. Ved opstilling flere JENS PETER Kedler stiger rentabiliteten fordi der genereres mere energi ud ind tilsat, dvs. eksponental funktion og kraft nok til at største fly og rumskibe selvforsynende energi for egen kraft vinding energi, ugiftigt ren energi på organisk videnskab, f.eks. dyrkning sukkerrør, sukkerroer, sukker tang, frugt og frugtsukker samt forgasning organisk til anvendelse når uden for tilstrækkeligt rumlys eller stjerne for Optiske Solpaneller til "JENS PETER" Kedler.  State Planet Earth, SPE: SMS Tel: +45 - 2988 7911 ¤ Free TV use of illustrations ¤ Book and film Rights for sale

  Mail address State Planet Earth President: SPE@Spot-SunCell.com  ¤ Postal letter to announce per SMS ¤ Copyright SPE 1967 - 2015+

 

  STATE PLANET EARTH  JENS PETER

Local Galaxy Thé Star State. www.ProBiRen.eu

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS State


BUY SLES SHARES TODAY -- RANK PARI, Solvency for all sold. SMS your name, country and mobile and Bank account numbers.

Power Plants Optical, JP KETTLES, Windtops, Magnetic Engines,Tang Doorbell Knives and Harvest Equiptment Sails, Housing, Licenses...


INTERNATIONAL CHEQUE ADDR: SPE Jens Peter Schwartzlose. I collect at your Embassy in Copenhagen or Stockholm, EUROPE.

Name: Jens Peter Schwartzlose. Bank Registration: 5396. Bank Account: 0000506589. IBAN : DK8653960000506589. SWIFT: ALBADKKK


SLES Contracting: Nations please invite me as owner of my designs and Engineerings. New-Built min. 20% Royalty plus min. 5% on top of Power sale, Legal Body of State and my cash-flow stays National. Your versions look like....? Feel free to invite me to your Embassy to have a briefing from me in doing business.


International consult, advice and speeches. Timetable € 25.000,- plus Tax and expenses up front per begun hour plus per Interruption, any disturbing including when not for free SMSing or MMSing first including subject and agenda before contact same price table cash due per bank transfer to me first hand in person. Copyright fees 1 $ per word per copy, can be negotiated. SMS me for free on Media discounts contracts.

Kind regards JENS PETER


¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service.

P R E S S   R O O M:

~~~.~~~

Version: 20170428 - 20180513 17:00 CET, SPE

Police Notifications International (Danish language)


Fra Facebook Scientist Forsker Peter Claire, State Site SPE: https://www.facebook.com/forskerpeter.claire


2016 November 25 at 10:41 am·


LOBBYISTER JOB POLITIKER ØVELSE FORINTER

Statsfør penge, fremtidsprodukt energi udeladt. Propelvindmøller ikke Vedvarende produkt og nedsætter IKKE CO2 udledt, det gør Windtops.


Da SLES hyper profitabelt i energiomstilling til i sandheden forblivbart er USA partnerskab unødvendigt ligeså andre tidsudtrækkere, falsknere og Contra Spionager imod NEO/NEE.


Kupaner flyvende: "I kan ikke regne, og det har aldrig gået bedre", Komplot vs. JENS PETER. Og SLES ikke disponibelt for fjenden. Et tab som agenter bogfører tabt som spion anti SLES, anti JENS PETER da anti Vesten også Geopolitisk.


Julet grisen dig jeg aldrig vil spise, eje, omgåes, foreviges med, mmodtage fra, have på min "tallerken" på det helt afstumpede kun grise kan manifesterer imod min forretning i indskrænkninger, sabotager, overgreb, magtmisbrug, løgne, vold, tyveri, bagvaskelser, i helet Contra Spionage fuldbyrdet med tilfangetagelser og vold til oplyst psychopater uden forhold til penge i national målestok og liberal grise fortsat kun provokerer JENS PETER og Vesten kun taber stort, blankes af og drænes i kapital det værdi opgjorte på min videnbasis. På godt Dansk: JEG PISSER JER ET STYKKE TIL EVIG TID, en tid og du fjende står i en nærd fremtid idag juridisk begrundet og bestemt uden energi nok i dit samfund ikke SPE, alternativt du kan præces trække vejret til at betale rentebyrden totalt forgældet i importafhængighed vidensprodukter af JENS PETER ENGINEERINGS og dets energi, transport og motorindustri udtænkt som gyldigt svar at grisen magter ikke sine "svær'".


Professionelt advokaderende alt andet end substansen et regnestykke en vedtagelse FN at mål Sustainable/Forblivbare. Der propaganderes sågar lyves, sås tvivl, bagvaskes, fratages forretningsgrundlag SLES og stalkes og iscenesættes på alt andet udgives og omhandles offentligt end og da imod JENS PETER status.


Det har i min tid med forretning åben været konstateret at ved manglende finansiering og stalking og tyverier ikke været muligt at opføre bygværker ligesom der således ikke er grundlag for kommercielt at dele virksomhed. Der er søgt investorer der har fravalgt ved nej og ved ignorering og deres investering mindre profitabelt og mindre miljø ansvarligt og endda uden NEO/NEE i marked cirka 293 milliarder (US Billions) USD årligt og aktiekøb for andre hundredvis af milliarder.


Det skal i sagen oplyses at det i verdensøkonomi er forsvindende lille sum investeret forkert på oftest falsk grundlag i falske ugrønne energiproducerende virke. Senere sker en forvandling i elproduktion til uhyre lave kostpriser med skyhøj profit for en investering typisk under 1 % af et århundredes forbrug i anlægsudgift ved JENS PETER ENGINEERING PRODUCTS for hundrede af billioner (US Milliards) fra national bankers og investerings bankers side.


Spionage bevist. Blandt motiver er forgangne forretnings imperier søger marginale fortjenester oftest regnskabsført slut i fremmed magt og Stat til ingen beskatning gennem Kinas export ad åre, forældet industri og det produkt uden NEE ansvarlighed, udkonkurreret ved SLES på markedet bestemt ved Forenede Nationers mål Sustainable Goals, vil ikke udgå som dømt taber både industrielt, økonomisk og ideologisk mod CLAIREVATISME skrevet af JENS PETER udgivet 1996 og frem.


Kære læser observeret hvordan Gammelskolet undgår fremtid en nutid modstander reaktionær kun kriger på grundlag forgangen energi og ressourcer undvigende regnestykket om Energi Netto Overskud. I helet tilsidesætter civilisations beståen under liberal fanen frihed og ideal til at brænde af fosiler, naturgas, affald, biomasse endda Sct. Hans Bålaften manifesteres, også nukleart at forinte, kontofupper befolkning både Carbon Regnskab (Depot udtages reetableres ikke) og økonomisk ved tab præsteret ej bogført i Agency regi på nations vegne.


SLES opført gennem kapitalistiske grundtanker og SLES på frit markedsvilkår undertrykt og finanser fast låst pamper og traditionelt beton kommunistisk forening imod JENS PETER konsekvent anti Vestligt hyper retro feudalt tendentiøst homofile protektionisme af forgangen industri uden NEE PRODUKT imod FN fastsatte grundmål Energi Sustainable/Forblivbart om produkt her basalt jv.f. ufravigelig en NEE Beregning. Et foreningsliv på forgangent grundlag uagtet nations vegne præsteret tabt forlods på JENS PETER juridiske forudsigelige svar på obstruktion m.v., og forretnings fjendens fremtidige minimerede finanser i pengemængde uden egen mønt global energiomsætning og transport og handel.


... Og så kan jeg tilføje selv præsidenter og kandidater bliver ikke klogere end Deres censor "Maskinen".... i ordets forstand ikke klogere end sin programmør sit læste som forstand oftest opfattet rækker ikke, står ikke distancen, respondere ikke, og spiller julemand i andres opsparede indsats og viden Tagselv Bordet opfundet og indsat, selv fremtiden udtaget i kredit med fart på kreditten seddelpressen...


Dyre arbejdspladser under Julemanden istedet for rentable under SLES Produkter med NEE. Tyveriet af pakker kollektivismen indsat i ræset ud af Statskassen for berigelse af de få, og tag fra de mange, og pakkerne fordelt uden regnskabet stemmer og opstået mange milliard underskud dækket, thi alle læsere ved, hvorfor pressen censureret af Julemænd i tjeneste pengebagmænd at fyrer mere end vi spare Brændsel, Energi med falsk vedvarende på markedet også et underskud ud over regnskabsunderskudet ved værdien Propel Vindmøller fastsættes nul, da biprodukt Elstrøm til overpris reelt opført statsstøttet ståltårne uden NEO.


Folket holdt for nar. Medier manipulerer. Folkevalgte lobbyisterne uden mandat kriminelt Statsfør ved Statskasse rov i pakkefordelinger mellem Liberale Julebander i kongstanker andres produktivitet præsteret og fremtidens udtaget og fordelt på konti i finanser love.


Regnskabsunderskudet skal så betales ved afregning værdi og udført arbejde af værdi og bliver aldrig afbalanceret ved mine JENS PETER aktiver og erstatninger m.v. Bevist gennem SLES meget profitabelt at omstilling sandt fornybart det Vedvarende er ingen omkostning, men økonomisk lærebog alene investering, som vil frigive kapital gennem skatter at økonomi løftes i omsætning på kapitalistisk grundlag, der drives lovlig forretning med overskud uden statsstøttet produktion KWt under 3 Øre kostpris 100 års installation af SLES både optisk solpanel kraftværk og Vindtop Kraftværk. Uden energi løst med SLES fra SLES falder samtlige FN definerede Sustainable Goals/ Forblivbare Mål, fordi energi Sandt Vedvarende basis eksistens civiliseret.


IT skandaler regulær industriel spionage organiseret og pampere i front i kreditvælde, og når Idé Rige uden for virkelighed bogført løber tør udskrives valget før regningerne vælter læsset i kanen og vælgerflugt forvandles til gave politik valgflæsket det gik og lige så godt.


Der tales pakker og Grøn og lys på den politiske rævekage. Som fluer på prærien sætter fluerne sig og skifter plads efter styrke og smag fordres oplevelse og servering i snaps på Tinge, en bæ gøres årligt, en diskret handling bogføringen ser vi aldrig og opgjort værdi aldrig fremvist en Real Værdi og på udløb rentefaldet en organisk vækst plumret udvandet før i Real Kredit, kredit kort, nye finansieringer blot lån og hermed bevist vidensamfund tilsidesat nogen debut en Debit Stat en Real Værdi udeladt og folket græmmes og udflytter vidende værdisætning umuliggjort af Julemandens Junta med gang i trykkeriet på mindre og stadigt mindre Real Værdi grundlag en festrus arrig mod det højerestående intelligente i løsningernes område for forblivbar fest. Overtaget fremmed statsmagt i forening selvdestruktionære kræfter en invasion og en magtovertagelse Dansken administreret bort og dømt ude. Et magttag af fremmed for vort folks sjæl at tabe det mest kostbare en verdensmønt til stadig misundelse om magtbasis en ejendomsret SLES.


Så blev det Jul alligevel kreditten kører som det plejer gamle opfattelser og skrivning bibeholdt den gamle industri fastholder sine produkter i markedet forgangent. Et udsalg i kreditter der gives penge for at låne og straf rente for henstående kapital slutmålet Det Industrielle Sammenbrud Vestens maneres kollaps tilstræbes indhentes i økonomien idealkurver opsat pyntet som højbord højtravende intetsigende kommercielt uden moral eller etik.


At Julemanden er en mand ingen kvinder en politisk Jul aftalt i tegnedrengen og ikke forstanden tæller. Fremsynet produkter ignoreret der traves i ring juleaften med, og finanspakkerne endnu en deling uden NEE Produkt og faldet skete reelt ""helt" i skoven" for Abe Rige...


Der er kastet med milliarderne mellem konti uden hensyntagen til for samfunds beståen skal være ført i Netto Energi Overskud. Ingen finanser tiltrådte fra Julemanden Junta på globalt plan SLES ved JENS PETER. Således sluttede Julemænds rejse uden samfund gennem finanser tildelt skulle bestå og julemænds sne smelter som aldrig før. Finans sækkene står hen billioner urørt forhindret adgang lovligt før, uset forretningen SLES gennem kapitalisering mere profitabelt end nogen andre energi producerede produkter med Markeds Økonomi som finansiel løser, men konsekvent modsat anti-europæisk udansk uden kulturelle rødder Nordisk.


Julemænd har vist ansigt. Julen er ikke for alle og sig selv nærmest, hvorfor rejser ud igen og igen nærmest Statsløs en Multinationale..., og håber regninger forældes, udslettes, forglemmes inden til næste genvalg fra foreningen "Til Forintelse"..., der alle er i psykiatrisk tal terapi kaldet arbejdspladsen.


Der dirigeres kassen og der bearbejdes i røde og grønne tal figureret på stærke skærmmiljøer en vuggestueindretning i musen klikkes anti JENS PETER, mest af alt sort og hvidt beklædes i stive flipper anti Ventre-for-fløjen og slips stramt til struben. Der arbejdes benhårdt på forintelse modstandere og opstander en paranoid oplevelse når andre kører med klatten med sex pakken et sekretær job. Yderst berejst er juleteamet at flertallet kort og indtægter i kredit er udland på vindertavlen. Juleræset angivelsen et problem. Børsen investeret Statsstøttede firmaer og Staten investeret kaldet arbejde filmen propellen tværgående på vinden værdiløs.


Børsen i bordopstillingen på grønne farver alt på forintelse uden JENS PETER Ejendom sit ingeniør arbejde placeret udenfor terapiens råderum, deres gudeopfattelse, på Kinesisk jord. Testamente er tilgået PRC, Kina som enearving gennem SPE for opfyldelse af vilje og kontraktsummer, rettigheder, copyrights, indehaver lisencer, knowhow og goodwill f.eks. Licens tilgodehavender og senere omsætning indgår SPE mit bo og Statens videre førsel ved individerne Kineserne altså ikke vestligt. Vesten står evigt taber uden at vinde gennem min entreprise og virksomhed mens i Vesten og i fuldt vigør.


År efter år flyver Julemændene ind i propel vindmøller i store favntag en baby på armen og viser lederskab stop and go. Trangt er det i luften fuld af fingre om kuppet mange milliarder i Statskassen i falsk varebetegnelse Vedvarende og der proklameres Grøn Kane omend er Rød fra ventre i højre-für-fløjen og nu er det ikke bunkere fra anden verdenskrig som passeres men ståltårne i biprodukt elstrøm til overpris over det ganske vand. Var det Polen kul i energi underskuddet propellen i flytningen milliarder årligt uden det grønnes ingen vindmølle er solgt "grøn".


Med energi underskud og underskuddet opstået i nationens regnskab er Führer sikret udsigt til tårnet på sine propeller og www.windtops.com er Dansk og Nordisk, en Saga blot spilles i NATO bunker i Canada stålet vandt i klimakampen på kul da sidste anvendte KW i fremstilling er den mest kostbare og miljøbelastende der regnes for bevaret, hvilken afbrænder af Julemanden, og det Danske samfund investerer samtidig i Bush og Fogh's krige i jagerfly og ikke SLES Kraftværker i samme prisleje. Statskassen derved tømt år efter år i årtier med SLES tilbudt verdenssamfundet i selvmål USA først uden energiomsætning i Deres valuta anført Führer. Der fyres ivrigt!


Og hvordan kan disse fyrer nogensinde skabe tanken under accept børser indfører NEE/NEO BØRS MARKED, en adfærd ændres da gennem investeres, bogføres, handles i samfund at civiliseret og civilisationer og befolkninger består ligeså ressourcer udvundet fossile brændsler som polymere, plastik, fibre, tråd, maling, inventar, fitting, elektronik m.v. Kul til Carbon Depot Klima Kontrol, stål og vand rensning, pigment m.v. og nukleart til rum raket og motor stof.


Kan Forinter en "slagter økonomi" tænke At Bestå...


JENS PETER

State Planet Earth


Rec. 20161202 09:46 CET


FALSUM I GRØN VÆKST BETINGET AF MERE CO2

- DOG ALGESUPPE


USA USD, Dollar, kollapser med ingen energiomsætning USD, Russers Rubler kollapser med ingen forrentning gas og olie investeret uden afsætning Europa, og Arabøkonomier blomstrer med lysrigdomme, frodighed klima reverseret. SLES opgjort i MyCoin, EURO og Renminbi PRC og SPE Staten består vinder.


Denne artikel danner grundlag for den offentlige meningsdannelse med besparelser forbrug er grundlag for klima forbedring en deraf mindre temperatur stigning globalt. Artiklen gør ikke op med nationalt fremstillet og importeret stål til brug af vindmølle fundamenter, tårnhuse, generatorer samt service skibe og strømkabler og den opreklamerede falske "Grønne Vækst" forbrugsstigning i samfund af merkonsumering meget store CO2 udslip mv.


Grundlaget at beregne fra 1990 udslips niveau dækker ikke CO2 sammenlagt mellemtid for propel vindmølle fabrikationen stål på fossiler, og A-Kraft minedrift om varen FALSK VEDVARENDE. I økonomi hedder det at akkumulere tal og uden det skjules merforurening produktionen varme og CO2 forurening stigende i bølge opadgående grundet årstider og vækster Nordlige eller Sydlige planet halvkugle har sommer lysindfald for fotosyntese (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/).


Videre opgøres strøm KWt forbruget som elkraften nationalt opnået "Grøn" andel i MW % efter opstillet, men det uden energi forbruget til stålværker som gas, kul, flis og affalds varmeproduktionen KWt produktionen stål, som på elkraft på stålværket fra elkraft-værker kun har energieffektivitet uden JENS PETER KEDLER på højest 40-70 % afbrændt (CO2 og CO (Kul) + ilt atmosfæren = CO2) til strøm i ledningsnettet, hvoraf ½-delen spildes i modstand kabler som varmetråde.


Stål produktionen er et miljøsvineri uden sidestykke med energispild åbne smelte kar i stålfabrikation og jernminer verden over. Den udledte CO2 på stålproduktion er i teknisk fremstilling præcis 8440 MWt Varme 100 % varme isoleret per Ton stål og i praksis med kul eller flis som opvarmning for smeltning til stål over 14.000 MWt Varme per Ton plus minedriften at smelte jern ud af klippe eller bjerg og undergrund med yderligere 10.000 MWt per Ton Jern.


Teknik som præsenteret fra SLES i mere end 2 årtier for både Optiske Solpaneler, Windtops og JENS PETER Kedler er løsningen ved hurtigt at fratage Warlords Fossil branchen sin omsætning for en korrumperet branche, som på forræderisk vis imod menneskeheden politisere og profitere Forintelser til skade og forurening på regning hos SPE, Nationer og stater samt borger og natur.


Vesten uden SLES investeret kommer til at sande, at SLES Lisens holder kan forarbejde sine industrivarer og transporterer sig og varer uden energiomkostning modsat vestlige magter, som gik i KGB Mål at nedbryde vestmagters selvstændighed og suverænitet eget råderum finanserne, dersom kapitalen flygter og drænes til Asien også fra Rusland (Stål og Jern mafia i Danmark for Big Oil Rusland som exportør på investeringer GB Big Oil/Gas ("Dansk" Metal)), med ingen investeringer ved min person mit SLES Vest, derved SLES er sidenhen på Asiatens hænder både fremstilling, ejerskab, transportør, handler, ejer, bruger mv.


Vestmagter er afskåret fra egenrådigt gennem sine virksomheder, at mobiliserer fordele ved SLES Teknologier opnået med anskaffelse, fordi uden råderet da Arvtagers Ret dette bestemt af testamente og vilje ejer og forretningsindehaver JENS PETER af SPE indehaver SLES Teknologier og bedst opnåeligt for både Solkraft, Vindkraft og Kraft/Varme produktion ved JENS PETER KEDLER. Ergo bliver som bestemt det en f.eks. PRC som arvtager eller SLES Lisensholder indehaver gennem opkøb når gunstigt af vestlig virksomhed herunder Russisk provokeret af ingen tilgået finanser eller ordre på SLES min person virksomhed, eller Stat.


Krigsherrer og Damer uden vilje eller evne til godtgørelse global målestok udgifter for nationer, tvunget i forandring gennem reaktionær finanspolitik og rabiate fornægtelser i og med mit SLES og person bagvasket, ringagtet, fornedret, uomtalt i kun lovligt før af medier, konsekvent underfinansieret et halvt århundrede, uden ordre tilgang min Stat SPE (Verdens rigeste Stat) eller person, og til følge våbnet "Penge" (FN Lov defineret) forandrede eller ødelagte økosystemer, hvorved befolkninger, planter og dyr skabt flytning eller uddø, og forlader til koldere eller vådere egne, til udgift nationer og tab af selvstændighed, en suverænitet tilsidesættelse under formindskning kulturarv på opståede parallel samfund igen "udansk" og ikke hjemhørende kulturmønstre i evig omhandling forandring til ligesindet forkvaklet herboende, men alien imod verdens samfundene at bestå, forstå, tolerere og efterleve på logisk vis lovlighed i Lov bevares og vinderen.


Tekniks løsning giver fundamentet politiske krav til forandring et problem observeret, hvorfor teknikker skal indsættes processen for Nationer ved investeringer til afslutning fossil branchen al fremstilling til brændsler både 1. og anden led afledte produkters levetid UDEN FORBRÆNDING, for at undgå CO2 udledt deraf ukontrolleret og klima forstyrrende på forandringer ødelæggelse og bortskafning ressourcer som ferskvand (Elproduktion traditionelle værk, ikke JENS PETER KEDLER), kalk (røggas rensning for syrer herunder kulsyre), plast, maling, isoleringer, fitting, interiør, møbler, elektronik, redskaber osv. for kommende generationer målt i millioner af år frem. Se nedenstående post i Facebook om dette emne.


Teknikken kræver NEO+ opfyldt, ellers merforurening. NEO Minus Propel vindmøller løser ikke miljø eller klima problematikker, men stik modsat forværre med højere temperatur stigninger og fossil forureninger mv. Beskæftigelses projektet "propeller" er altså da ikke formålstjenstlige, men fordyrende elpris (Brutto Pris uden tilskud og skatte afskrivninger) en fest for meget få metalarbejdere ikke beskæftiget med SLES NEO+ i stedet i global udbredelse erstatning fossil-økonomien. De kreativt bogførte vindmølle parker uden skatteværdi, fordi bedrageri falsk markedsførte ikke grønne ej heller klimaforbedrende, et fremme fossil afbrænding ved stålfabrikationen.


SLES giver både billigste og mest profitable løsning til gavn væksten, fordi når billig strøm stiger forbruget og rentabilitet stiger. SLES er strøm genereret til under ½ EURO Cent (< 5 Øre, 1 MWt kostpris 50 Kr. + Royalties) per KWt, f.eks. til eget forbrug husstanden el og varme eller ens industri.


Tydeligt at faggrupper for stål på NEO MINUS fossilt basis fremstillingen, som er varen solgt strøm biprodukt i væsentlige energi underskud ved beregning NEE, og har det svært med formuleringen taxameter elforbruget fremstillingen for andre specialer og at gøre det følelsesladet eller socialt er ikke hårde tekniske udsagn på opstillinger beregninger, som er folkeskole fysik pensum 1970'erne i Danmark, og illustrationer til også egen forståelse løsning er CO2-Reduktions Teknikker energifremstilling som strøm og varme og ikke adfærdsændring forbruget, der kan SLES tværtimod anbefale højere energiforbrug med NEE+ El og Varme, da det afspejler vækst i samfund, velstand og globalt til forbedring BNP/GNP altså forbedring for klimaet med SLES ER LØSNINGEN.Med venlig hilsen

SLES


JENS PETER

SPE


Rec. Dato: 20180512-13 17:00 CET, SPE


Link:

https://politiken.dk/indland/art6507463/Vi-tager-ikke-vores-klimaviden-alvorligt-nok


SOCIAL ABE ULTRA HØJRE - ÆRKE COMU


Dato: 20171219-24 09:18 CET www.spot-solcelle.dk


Hvor længe holder Grøn-Propaganda filmen i nationale TV i tilsidesat virkelighed, at el og gas produktionsbasis varmelevering stålværker spildes med 2 til 15+ gange merforbrug og ikke sælges direkte og ikke via en propel vindmølle eller anden energi underskudsgivende aggregat el produktion, modsat SLES i NEO+.


0B: REGERINGS- OG STATSFUP PÅ VEGNE INDUSTRIEN

Reduktion CO2 under NEO Minus produktion udmålt kun falsum over en given periode 1990 til 2030 (EU), hvor CO2 stiger i perioden på energi forbruget den samlede produktion ikke direkte konsumering varme og el produktion til f.eks. propel vindmøller, men ved faktor 2-15+, altså 15 gange overforbrug og merforbrug aggregater strømproduktion og bevist forurener altså uren på målt CO2 stigende i perioden.


Det falske billede opstår da der ikke er beregnet energi regnskab proces, det samlede forløb produktionen og forbrug KWt. Når der er energiunderskud er forbruget højere end ellers med en NEO Plus produktion, og energisektor bedrager verden i et økonomisk profit orienteret forløb, hvor befolkninger og nationer narres i talmagi fra drømmere nogen CO2 reduktion, når beregnet dvs. regnestykke er det modsatte da NEO Minus produktion strøm til forbrugerne alle bekendt før propel vindmøller oppe at køre og for produktion propel vindmøller er beskidt strømproduktion med fossiler f.eks. naturgas-, kul-, flis-, affald-, olie-forbrænding i anvendelse.


Når NEO Minus produktion kan agrigat ikke kan forny sig selv, dvs. for egen kraft og vinding, dvs. Netto Energi Overskud eller Break-Even reproducerer sig selv inklusive anlæg og forbindelses linjer. Til energi regnskabet skal lægges tilvæksten i samfundsøkonomi, energiforbrug virksomheder og privat husholdning en total ikke kun indkomst energi, som basis Netto Energi Beregning anvendt. Et folkeskole færdighedsregning niveau 3'je - 5'de klassetrin "minus regnestykker" tillært, eller et taximeter forstået som starter i minus og aldrig når i plus et NEO+ altså Statsfuppet på vegne industrien bevist NEO Minus og bedrager.


Kun at regne sammen effekt eller uden energi omkostning produktionen af propel vindmøller samt minedrift udvinding jern til stål, eller anden ikke vedvarende energiproduktion medtaget hele anlæg inklusive genopsmeltning til stål produceres fra råvare minen, altså også opstillingen med fundament PV-Solpaneler (NEO-) er bevidst og bevist fup og de ansvarlige politikere, industrien og fagforeninger er alle informeret, og de har ikke rettet henvendelse i energisektor efter år 1967/1971/1996 for samarbejde, dvs. modstandere i gammel industrier kan ikke levere varen NEO+ Produkt.


Effekt et agrigat er ikke det samme som leveret strøm, det samme som en højtaler kan spille en effekt Watt, men i anvendelse køres ikke fuld effekt her elproduktion grundet teknik for vind eller lys forhold ved virkningsgrad, altså igen fuppes købere tilbydes eller købt NEO Minus produktion med købte MW, som er en effekt når optimal det maksimale agrigat kan præsterer sin teknik.


Vel vides ingen TV kanal har præsenteret et udskrift en propel vindmølle eller en PV Solpanel FAKTISK leveret KW/t A bevist og i kraftstrøm ved Ampere, hvad kan trækkes, f.eks. ikke minedrift, stålproduktion, opvarmning, transport for egen kraft mv. Det opnåes kun i NEO+ produkter fra mine SLES Teknikker med højeste udnyttelsesgrad lys, vind samt keddelteknik varme udnyttelse for strøm produktion til Kraft/Varme. Dvs. elopvarmning er den reneste og billigste energiform rum opvarmning, fødevareproduktion samt minedrift/stålværker mv.


0C: Det amerikansk ledede projekt verden forudsigelig med planøkonomi i rammen personale rekrutering efter lærebogen tilrettelagt management ansattes hjerner på idé rigdom bortskaffet "modellen", at verden holdes i ave, at personels kommunikations kapacitet forudsigelig for valgte persontyper sammensat, så kapital hovedløst på krasj som magten minimeres for tab ved NEO+ forandring korporaters produkters NEO- salgs mulighed, relevans for købere og maximering gammelt forlænget levetid det opkøbte på marked som teknologisk tilbagestående Nation.


0D: De har indset De ikke er klodens smarteste individer uden reel vinder chance, da det officielle statsgrundlag for forretningen er Deres civilisations kollaps, hvorfor aktiviteten domineres af opkøb salgsbart, import intelligente produkter og militært indgriber i civilsamfund kloden over i sabotager, videnstyverier, kommunikations linier samt infiltrering og kontrol medier som underholdning uden indhold fagkundskab lære, befolkninger gjort passive for agencies manipulationer kan virke.


0E: En hjerne dannelse tamkvæg på rutinen malkes nationer får tømt intelligencen bort og statskasser drænet gjort taber nation på amerikaners Time-Manager planlægning holder spionage chefers tid ud. For tiden påfyldt lutter nitter i SLES Teknologi aldrig tilgår lodet fjendens virksomheder, fra mig JENS PETER eller juridisk arvtager(e).


OF: Fjenden valgte i årtider og regnet fra år 1967 at markedsfører NEO Minus produkter imod mit SLES og virke og velfærd samt ingeniør og virksomhedsejer status. Statsfup og investering anti SLES Produktion og udvikling Dansk/Europæisk, og fjenden har ved sin udeladelse investerings mix i sine produkter og i mit firma og produktion ekskluderet sig selv fra adgang mine rettigheder og varer, der således som juridisk svar fastholder fjenden taber i rolle Mr. Big Business og NEO- afbrænding og klimaskade et frihedsbegreb ikke den beviste kriminalitet i forblædet religiøsitet flammer og skorsten kending røgfane.


1: Fjenden har kendsgerningen set, hørt, foranstaltet flere justitsmord, bagvasker, bevæger sig i fiktioner regnskaber omhandlende i fastsættelse varer og aktiver samt passivers værdi som gældsbeviser kendt som Bond's ... obligationsmarked og aktiemarked pyntet grønne tal. Psykosis er indtrådt hos fjenden selv bevist aben knækket kendsgerninger har selv værdiløst investeret, spildt sin og andres tid, og psykosis udløbere alle krænkelser imod jeg JENS PETER STATSHOLDER af SLES. Terroristen agressor og provokatør mine modtræk mit forretningsfør SPE.


1B: Banker Olle-Kolle (Ældre Kollektivet fællesskab doktrinære kriminelle kommunister i lærdomme sin forgangne skole) fællesskabet politikerens og bankers i nævneren andres kasse fordeles og andre taber sine formue først under påskud "risiko uden forstand, og dumt eller handikappet er uden ansvar" på grundlag tabt er en sindsyge ingeniøren og forretningsføren SLES og SPE i konsekvent holdning til statsfup Grøn omstilling vist sig indstilling bedrageri betaler sig for statsstøttede produkter uden formål produktionen altså værdiløs indsats, som kollektivet "forvalterne" så frikender sig selv kollegialt i banden, for under kurrumperet anklagemyndigheder, politiledelser og regeringer som modtagere mine korrespondancer angående NEO+ og NEO- har fravalgt retsforfølgelse for annullering anlægslove på krav tilbagerulning al kriminel aktivitet og revidering statsregnskaber, industri regnskaber og private selvangivelser for nulstilling værdi propel vindmølle med moms og støttekroner returneres samt for andre NEO- anlægsaktiver, fordi alle NEO- aktiviteter under Grøn Energi er bevist bedrageri uden CO2 reduktion, men fordyrende kriminelt elproduktion, destribution og markedsføring (TV-Nyheder fra Staten kontrolleret politikeren og banker reklameblokken indtægt), der efter loven er defineret værdiløst og derfor ikke kan afskrives. Regnskabunderskud  har deraf rundet de 1000+ milliarder Kroner i Staten efter årtiers grønt statsbedrageri energisektoren.


2: Idealkurver matematikken struktureret selvjustits løgnerens religion før tavlevasken parlaments valget skolet krænger sig ud til himmels eller rammer nullet efter kurver mødes for et salg "bollet" ind et plan underliggende fyldet og oparbejdet "indkomsten", sexisten nyder sin forestilling hjerner eleverne eller vælgerne manipuleres til "voksen" adfærd ved tavle sex filmen afbrudt af fingeren i vejret SEXINTRUKTØR påklædt kritiseres kalkets hyl.


2B: Efter idealkurve studeret er enhver snak variabler på observationen virkeligheden at energi krasjer for propel vindmøller og PV Solceller i NEO - Produktion, at underskudet i energi kunne have været anvendt over propel vindmølles levetid på 20 år, som Vindtoppe eller Optiske Solceller (1-125 KW per time og udjævnet døgn ved smeltet salt varmeveksler elturbine) CO2-Fri under mit SLES, gjort forbudt for en læres spind at holde, gemt i import elkraft og gasafbrænding og affaldsforbrænding en elproduktion underskuds elforbrug propel vindmøller for tjeneste kulkraft og stålproduktion en fremmed vare. Alle spørg til: Hvad med eftertiden altid uforklaret for beskyttelse adfærd rutinen imod forandring magter ikke forøgelsen SLES TEKNIK OG BEREGNING der krasjes ikke til verdens festen, sin uforanderlige sin beregningen talte induktioner i KW, og databasen industriens oldtid, nyhedsinteresse genopfindelse, købsinteresse forståeligt forbrugsinteresse indpasning sortiment, kapitalinteresse kræver retten forretning opnået hemmeligt, SLES og jeg JENS PETER utalt, for det uholdbare forhold består i der kan reelt ikke præsteres tilfredsstillelse med produkter opfylder krav og (fødsels) raten falder, derfor ikke formålstjenende på gamle investeringers forrentning oldtid industri produkter grundlag nu og fortidens fadæser eller mangel på bedre viden under bestandigt løgneri et bedrageri med SLES udefineret, uomtalt og forbudt snak for en tese ideologi holder om nogen kritik eleven eller vælgeren om hvad handler forløb Forbrugs Ideologi for Økonomi ressource (ikke) holder. Omsætning "damer" opfattes stabil med opkøb varer håndteres i vil være størst, usælgeligt fri og oplyst konkurrence verdens markeder.


2C: Givet om end blot Crash-Læren "putter sig alene med sit kateder" med bedyre sine hældninger som holdninger politiseren nødvendigheden faget matematik som Profit-Lære, en regning eftertid Profeten til skattebetaleren arbejder alt af gældende: børn, familie, miljø, ressource, tid, kraft, levetid, helbred, velfærd, omgøring på matematikken ikke forstået i fuld beskrivelse investeret fra samfunds side. Altså uløst og problematik ikke gennemgået hvoraf kunne præsenteres vælger løst af mig JENS PETER, en omtalt bagvasket og stalket som værende syg af korps udvikling hæmmede, en potens frygt og sexforskrækket angst for tidlig udløsning på mit SLES i min levetid optimalt for civilisation, samfund, miljø, klima ideal, økonomi og resultat statskasser altså tilfredsstillelse det fuldendte, som kan læses spalte op og spalte ned .... ..... Det ses at SEXINSTRUKTØREN har problemer med indgang til emnet og behøver vejleder en terapi lovligt før og en tresser psykiatrisk diagnose en behandling homofili til offentliggørelse en NEWS dækning i "Usikkerhedens Tegn" porno journalistisk så opfatter og forståes i nyere tid fra patte børn i voksenkrop har fået oplæser. En hæmmet, bodyguard bander og dæmper lovlig før udfoldes udstilles betaler den spredte pung en rigtig abe delt.


2D: Altså Nation ikke defineret korporat kommerciel men territorie ved tid og folket ikke magten men intelligensen som SPE er det. Deres døde mænds pædagogik eftertid for andre en anden betaler. Som nutid statskassen udvandes på falsk værdisætning ikke alt bogført tilgængeligt men tilbageholdt hemmelighed illusionen regnskab lovligt og underskrevet ansvarlige, hvorfor Udvikling den variabel og alle bevidst en reelt udviklings-hæmmet og hæmmer i hyldester det forbudte emne "Crashet Lære" festen opfyldt.


2E:: Bibelsk i Oldtid kommercielisering industri reklame bordet, stolene, vinen, maden og gæsterne til bibler til side 2 opfattet: Krasj indtruffet førtid ingen interesse juridisk efterspil på konsekvens i for givet fremtid bestemt mit forretnings førte under konstant udvikling forhøjelse vinder intelligenser for sand bæreevne for civilisations beståen modstander heraf beskrevet primitiv, falsk, selvhøjtidelig, homofil og bedrager under historisk rekord stort statsfup bevist falsk markedsført kriminelt. Liberalt på bedrageri sin "løkkes smed", som konservativ at gammelt består er bevarelse sin verden opfattes kan, som kommunist at kassen er folkeeje, som socialist at kassen er uddelt. Fælles som kriminelle at bande medarbejdere Staten frifinder sig selv som afstemning banken overtaget nyt grundlag en bande vedtaget forandring som radikalisering.


3: Faktuelt når ikke kan konkurrerer og går national i sit fald ... I sin vrangforestilling udråbt i Folketinget uden indgriben formanden for løgn mod bedre vidende efter mine e-mails i årevis i hundredevis, som Danmark om Grøn og vækst: Verdensmester, verdensledende, forgangsland, verdens største, Grøn nødvendighed, Grøn ansvarlighed, mest jobskabende alt sammen falsum i bygger NEO -. Kriminaliteten er verdens rekorden statsinvesteringer, statsstøtte, destribution og vedligeholdskontrakter på fordyret elregning forbruger, og som eksportvare marketing bedrageri og bevist at CO2 ikke nedbringes af propel vindmøller og anden NEO Minus investeret herunder energibesparelser faktiske energi underskud  dets vækst og merforbrug i samlede investeringer og forbruget medfulgt oplyst og redegjort fra SLES mit ingeniørfirma pro statskassen og forbrugere og vælgerne. Kriminaliteten er i sagens natur uden mandat da falsk markedsført både af industrien og af dets politikere på Christiansborg en lobby anti JENS PETER, SPE.


3B: Klubben af lavt begavede forenet under den USA Big Oil ledede kampagne imod mit ingeniørfirma i motivering energi udvikling pro SLES og NEO+. Bedre begavede afstår sig fra at sælge sin sjæl til dommedagsprofeter under økonomilæres Profitten imod enhver sund og overlevelse i gerning og mål samfund. I Danmark forefindes foreninger opmarcheret, alle kendetegnet under fanen en udenlandsk hovedbase organiseret Ambassade Ideologi, religion, fagforening, parti organ, statsoverhoved, spionagetjeneste, industrien fossiler, kul, olie, gas, flis, affald alt forbrænding imod CO2 til klima ideal kontrolleret i hånden Dansken og Dansk industri på min SLES udvikling Planet i Kontrol under fjendes udfoldelser ignorering forstanden. Danmark ude af kontrol administrativt ledet af liberal spionage aber som agenter fremmed Stat og som agency håndlangere som skjold nogen debat i fjendes lejrer til chefer selv fyret.


3C: Udlandet indblanding og opblomstring City Bondsk har geopolitiske interesser og i taber situationer, altså jo mere rigtig jeg som SPE er på, desto mere stalking, bortførelser, tilfangetagelser, lovbrud, justitsmord, statsbedrageri et Agenters Statsfup begåes imod mit virke i hysteri tabernes rutine økonomi som krasj på Deres festeri fra andres statskasser tømmes og udvandes på værdiløs produktion og indkøb våbensælgeren, en process sin politik virker, når modstander indbildt bedste venner politisk ved kapital magt og kommissioner og gensidighedsbesøg i omtaler politiske samstemmende på samkørsel verden sin vinder udsolgt real værdi (SPE , og EcoMine højeste værdi grundlag) blandt søster partier står ledende på lommepenge.


3D: Anden nation som konkurrent altså vores (SLES højeste værdi grundlag) som fjendens erhversfjende, og samfund relativt taber, og stor tabere (uinformeret SLES og SPE Skole) i hyldest agenten som politisk geni og landsfader ikoniseret, opreklameret, omtalt julepakke kalender gaver folket (Finanslove), socialiseret internationalt som hovedfigur i nationale medier kontrolleret fjenden en verdensscene opsat en svunden tid må og skal vinde fra Olde-Kolle Direktiver, det tjener Oldtid Kapitalist stående i skoven og taler for døve øre imod FN afstemninger (COP21 m.fl.), selv i udslået energi produkt fjendens økonomiske basis inklussive merafbrænding ved Grøn Energi Stats- og Industri Fuppet, og selvopfundne opgave verdens politibetjent det fossile, eneste supermagt og underholder nu oplever fiasko og vil sætte verden i brand. Fyrer det hele. Fyrer dem alle.


3E: Fjenden vil og kan ikke kommunikeres grundet magter ikke problematikker i verdenssituation og nationale grundstillinger i bevist hvad gøres forkert med NEO - i respektive samfund. Abe snak relevant fordi aben hos politiker ikke har redskab ved sin hjerne opbygget uskolet troværdighed, analytisk evne, lovlydighed, kurrumperet, inkarneret livsløgner, fej, kujon, selvlede jubel idiot imod samfund.


3F: Samfund for den IKKE HJEMHØRENDE men agent med hovedkontor på Ambassaden eller hovedkontoret ideologien i udlandet gør Danskens samfund en større taber gør aberne politisk vinder pakket ind i flere og flere bodyguards i selvopfattelser magtholder og successfuld julemand bandeledelse, som sikker indikator bevist imod sine omgivelser på standpunkter ved gerning ikke tittel eller embede funktion lovmæssigt, men statsundergravende identifiseret af alle agenter i træning af udenlandsk herkomst ved uddannelsen fjendens og grundsyn Anti-Dansk, da oprettet garnision bevæbnet imod Dansk opfattet borgers arrest statsfjender kassens suveræninteresse selv i regeringskontorer, ministerier og suicidalt erhvervsliv på udbredt ansattes partisoldaters angstpille indtag, udleveret af Deres læge.


3G: Altså kan tale om at Danmark er besat, og at væbnet modstandskamp en borgerpligt og en lydighed vores samfunds beståen, at besejre fjenden i mit grundlag offentliggjort på Danskens territorie ikke defineret en USA Delstat, eller undersåt det Britiske Dumpire, ej heller syndikaters fossil økonomi alt derfra raceren til rødt industrielt kollaps ved energi brister i meget nærd fremtid dette århundrede.


4: Hvornår bekendtgøres børskrak ved ekskluderet SLES Produkter/ejerskab/bogført og udbud til Vestlige, og statsbankerot ved regnskabsunderskud på Statsfuppet Grøn Energi og Vækst.


4B: Alment juridisk og om matematikken som er blevet to generationers akademikeres tankemåde og løsningsmodelering forhold i livet som en forbrugsrække af handlinger sex og anskaffelser. Samfunds inter-aktioner.


4C: Jeg droppede forståes løsningen gymnasiel og universitets matematikken som jeg lurede til universitetet matematikere, økonomer og ingeniører altså beregnere. Beregneren er også den person i et hvert virke med VETO alt og alles begrænsning. Og der tænkes grønne tal hvor forsøgt udeladt er alle forhold bogføres og intet betales såvidt at selskabs retten er at der lukkes og nyåbnes med told og skat driftkapital altså på støtten som firma. Som politiker er gennemgået ignorerer beregning for liberalt friløb kassen tømmes som julemand uddeling venner og sponsorer egen kasse og råderum.


4D: Samfundet Danmark er gået fra at tjene til at udnytte og betaling opfattes næste generation løser det eller bliver det inflationen udligner enhver skyld og kassen afstemt huses friværdi en opblæst skrue på millionen ikke tipset men foræret som lommepenge lønmodtageren. Hvor den selvstændige som verdensførende en teknologi er sygeliggjort lejer underfinansieret for tilgang fælleskassen efter uddød race.


4E: Er der en næste generation med Planet som Stat i energiregnskab og ressource og fødevarer molekylær cyklus komplet. Med gammel industri som grundsætning ufravigelig brøken en hellighed oldtiden hersker beregning overlevelse samfund en rumcivilisation. Kære læser Planeten Jorden er et stort rumskib i stof regulering og fremstilling fælles overlevelse centrets neutronstjerne klart større end for konstruerede rumskibe beregnet og designet af JENS PETER i koncepter alt på brøken. Hvad streges da med forudsigelige oldtids industriers dominans i deres kapital en magt imod det bestående ultra anarkistisk konservativt i dommedag et skibs fremtid i bogform og lærdom skoler nu til dags. Reklamen at rundkørslen økonomien er kul, olie, jern og stål og valutas værdi er ædelmetal guld metal fra præhistorisk tid en varer ophængt slagteriet som kan veksles.


4F: Kapitalmagten ser sig uundværlig med sin formue opbygget oparbejdet kreativt bogført over nytænkning på beviser skib og mandskabs overlevelse, hvorfor sande piloter skal ignorere "ejerne", der er afsat betydning i brøken talværdi, altså slettes som borger uden mandat at skibsføre rumskibe, efter instrumentet DATA Guder flaskehalse hyret fagexpertise oldtiden vil bestemme, og da i grundlaget hvad kan programmøren udtænke under accept kapitalen som magt og fremtid døden, inteliggenser konkurrenten kapitalgrundlagets beståen i fjendens favør, der undgår Livet vinderen, og uddøen taberen hans vinder, altså en regulær sindsyg og psychopaten udenfor rækkevidde forstand.


4G: Rigt illustreret nutidens NEO+ Opgør imod JENS PETER, computer dødespil og frygten eller sex er bestemmende, ikke Livet som er, men udslettelsen en rekruttering USA's militær i cyperkrig, og ET som fænomenal intelligente udeladt historien grundet overlegen vinder i altvidende oldtids tankesvækkelser og taber en nutid til eftertid at dømme, til forklaring beskuer for skærme reklame det rendyrkede falsum i præsenteret som "Space Science", en stjernekrig og film på løst energien ubeskrevet så drømmen "US Steel" holder på kul, stål med kul vægtløst flyvende og tid ophævet som folkelig psykosis og angstsved enhver sand og færdiggjort beregning Vægt og Masse unødvendig overlevelse. Og stål med kul sidste overlever i cyklus en stjerne føde og ud springer lys som Jesus og Adam og Eva kan begynde forfra med rumraket en madpakke til Mars og lorten smidt hele vejen for vægten holdt landingen til højhus drivhusbyg af fysikken vinder over naturen Inka Indianerens landbrugskultur.


4H: En oldtids opgør iscenesat rumprogrammer, ikke færdigbyggede rumskibe og rejse opsendt fra jordoverfladen, men opsendt raketbyg til samlesæt, elementbyggeri, stor værktøjskasse til Domerne i design til en anden planet fryst amerikansk "tænkning", imodsætning JENS PETER Raketprogram hele raketten implementeret byg rumskibe og rumstationer og kolloniserings opgaver et rent miljø også undervejs biotopisk, fortsat biologisk overlevelse tur/retur.


4i:  Dommedag 2 en præsentering oldtidslære alting har en ende og bøssen slutter afsluttet formering en overlevelse umuliggjort hanekampe "brøkers" indhold holder og grundelementer en Helligdom for bibelsk grundlære og SEXINSTRUKTØREN fremtid som begreb ingen overlevelse en nyere tids bibelskrift igen ukvalifiseret, useriøs, forførende valgpropaganda for lobbyen af Oldtid Industrier nutid interesser alene kapital ikke længst og vindende overlevelse noget færdig udtænkt.

Læs mere om rumskibe små som store, gå www.spot-suncell.com


4J: Tankesæt holder ikke noget teknisk løst og vist selv fra nutid, opstillinger væltes, geværet løftes, som samtale telefon uden spirituel radio begavelse, det grønne et uforståeligt, volden udløst og lider filmdøded. Genetisk accepteres kun base-krasjet fest-junkier med stålet parkeret uden pot og plante. Og intet Paranormalt naturhistorisk forklaret ved molekylær intelligenser. Den 6'de sans alene? "Jernet" sin cyklus.


5: Et parti systemet imod kassen, politikere ekspedition kontor NEO Minus Industri på bedrageri i statsfup liberal iscenesættelser en forhandling ideologi som frikendelse sit forræderi til kontrakt med arvtager min ejendom og rettigheder uopnåeligt på arvs præmisser, og offentliggjort.


6: Alment juridisk som alle sig bevidst normal begavet og lovlydig, at juridisk grundlag står over regerings, industrien, penge, visitkort/tittel som magten. Pengemagt er investering, som giver ansvar igen juridisk øverst, at forhindre og disponerer igen under ansvar juridisk i fht. Loven, og der kan idømmes straf og bøde for Lov overtrædelser, erstatningsansvar og også umyndiggørelse ved retten en professioner fratages for bestandigt f.eks. advokater, revisorer, læger, økonomer, energi levering efter brud på Loven (Aftalebrud leverandør).


6B: Under krig gælder militær straffelov herunder at for vitale leverancer til samfund bevares intakt over tid og ikke forgår, undergraves, saboteres stabilitet, forringelse pris og kvalitet. Krig imod Terror udråbt Præsident G.W. Bush (USA) og at der aldrig sluttes fred vise versa fra State Planet Earth, dvs. bevist terrorisme imod f.eks. USA ved undergravelse samfunds energi grundlag en terror handling over tid uendelig, som så skal straffes. Militær lov er generelt den samme for alle Nationer på planeten, at skade også udmålt økonomisk målestok f.eks. at krasje, ikke accepteres mod nation, borgere, "installationer og leverancer" til et Forblivbart, Bæredygtigt og sundt økonomisk grundlag, dvs. SLES vinderen og FN har stemt COP21 igennem for globalt grundlag Forblivbar Mål, dvs. udvikling herunder vækst skal opfylde NEO+ ellers udrender energi samfund. USA udmeldt det gode selskab af nationer under COP 21 et bevis.


6C: Jeg JENS PETER kendt ingeniør siden 1967 Stævne skibe / 1971 OSP / 1975-1979 Diverse / 1985-1994 Databaser / 1996-dags dato SLES samt SPE, og fjendens uvilje investering i mit virke med finanser afstumpet på opdraget og voksenliv marxistiske grundidealer Julemanden og uddeler tilragning, tyverier, sabotage, fjendtlige investeringer (IMOD sine aktionære/investorere) og vold, arrester, fiktiv økonomi imod JENS PETER forretningsevne under bevidst underfinansieret politisk, religiøst, ideologisk, historisk på dumhed betaler sig for bander af Kontraer i forløb Dem Statsundergravende, for syndikaters egen vinding til krasj forintelse bevist ressource og civilisationsmønster forudset udløber civiliseret før 2060, under loven fulgt ignoreret af syndikater.


6D: Manisk megalomant uden tollerancer underlegen taber bevist matematisk sin vrangforestiling, at jeg med nogen som helst vilje til at lade fjenden i sine præmisser kompromiløst på optimums sin forrentning som konkurrent samfund mod min levetids velfærd minimum i tid, investerer, opkøber, producerer, omhandle, servicere, eje, leje, transportere, indehave i nogen form mit SLES Produkt udbud tegnet og forklaret og tildels listet, en påstået min syge op imod para militante kontraer mest civilt uniformere korporat suits, som så ALDRIG får videre økonomi med SLES Produkter integreret fjendens virksomhed sågar Nation som uddøende civilisation i realisation ressourcer en økonomi udmålt fjenden et bevis retsligt gjort respektive nation borgere til taber under bedrevidende altså demerginistisk for i selfy profeten Profitten imod eget folk.


6E: Under velkendt jeg er meget intelligent, kompetent og ingeniør verdens etter i energiløsninger, dvs, med overlæg skade mod min virksomhed og juridisk svar forventeligt, at intet er til forhandling og fjenden elimineres (IMOD sine aktionære/investorere) i forretning og forudsigeligt bort landekort begrundet økonomi for fjenden utopi og afsluttes med sit fuldendte krasjer, uden min indgriben alene på selvhjulpen mindre begavet uden for pædagogisk rækkevidde sit handicap, i aktualitetens stund for min rigdom og velfærd fra barndom forbliver uløst ubetalelig, fjenden selvforskyldt og fortjent med min vilje ske.


6F: Fjenden afvist! Henvendelse omsonst da disponeret til anden side (Arvtager).


7: Hvem tror på Industri spioner uskylds stue rene imod SLES og Statskassen ikke kan 1: Regnestykke 5'de klassetrin, 2: Fysik 8'ne klassetrin, 3: Matematik 9'ende klassetrin, 4: Energiberegning, vektorberegning samt optik matematisk linje gymnasiet for lobbys rådgivere og bagmænd energiselskaber KW sælgere med ingeniørerne for sig, 5: At ingen kan regne under oplyst fra SLES stod og står NEO Minus under bevidst ført falsk markedsføring NEO Minus energi fremstilling som usandt vedvarende for selvberigelse honoreret fra industrien og dets fagbevægelse partistøtte som retur kommission i magtbegæret statskriminelle for vindinger.


8: Kontor Rotter på Tag-Selv Bordet et JENS PETER rum ejendom og ret beviste teknikker opfattes af tyve sagerne og min tid gratis i al modstand politistat metodik mod et "børneværelse" i besvarelse nationale stoltheder personifiseret, ideologiske had, misundelse mit videnskablige stade noget til bortcensurering, nedkæmpelse, underminering, borttagelser, glemmebogen i fanatisk politistat "toilet"-religiøs forfølgelser og stalking og sabotage enhver løsning SPE grundbasis opstået af den sorte skole militant ubegavet reelt idiot og kommunikativ stort handicappet.


8B: Som bevist terrorist forgriber sig imod samfund beståen i kontra akter som psychopath grundforløb kontaktsøgende opinion SPE opbygning på ignorancer, arrogancer, forstokkethed, misundelser, snagen og nagen kun vil forsinke, forhindre, modifiserer, obstruere, saboterer, alt i alt opfører sig svinsk uden lovlig forretnings forståelse eller accepter imod min vefærd som Kontraer, i process til krasj optimeret økonomisk, og demagon som kontraen er bevist begribe ikke loven og deraf at føre lovligt før som parti soldat. Videre tilsidesætter psychopath korps som gardister gammel skole konsekvens for vestlige økonomier i stædighed sin lærdom holdbar og bogreolen og propaganda oplæser verdens alter husets dome med ægget "ryg".


9: Vind energi propelmøller og ikke Vindtoppe / Windtops så der produceres strøm med energi underskud, NEO -. Det mest beskidte strømproduktions værk holdes i live og udtag karbon depot i ressourcer for merafbrænding opfyldelse Big Oil, Gas og Kul samt Flis og affaldsforbrænding for propelmølle produktion, som Big Oil/Rockefellers i staten Texas USA betegner i positive vendinger selvsmurt, som den stat i USA med flest propel vindmøller.


9B: Siden 1970'erne hvor Svend Auken var på TV og sagde Vindmøller det er fremtiden med store muligheder et alternativ og "rent" politisk stor investor kulkraft og affaldsforbrænding (plast/naturgas).


9C: For at fremstille en propelmølle på ståltårn kræves 2-10+ gange mere energi end møllen producerer i sin levetid (Energi Minus 8440+ MW per Ton stål). En hav vindmølle vejer over 1000 Tons og energiunderskud over 7,5 Mio. MW.


9D: En landmølle typisk 4 MWt effekt, dvs. optimalt hele tiden, hvorfor faktisk kun leverer til nettet blot 2 MW / Time som årsgennemsnit. Vægten er typisk 70+ Ton bærende og 65+ Ton generator og gearkassehus på toppen.


9E: Der er som politianmeldt sat en sindsyge i værk på produktion tilsyneladende ren energi og fossilfri men ikke CO2 fri ! Ud over produktionen propelmøller er glasfiber gjort af naturgas en fossilgas som efter brug udleder i tonsvis af CO2 forbrændt eller som nedbrudt i naturen. Dertil skal lægges at når kommunist basis en statsstøttet økonomi for retabilitet for køber produkter er statsstøttet og reelt fordyrende samfund og værdiløs i fastsættelse sandt regnskab begrundet falsk markedsføring og statsfup, en vækst CO2 udslip ved forbrænding bibeholdt i samfund, en optimering fossilenergi også ved besparelses initiativer ved prisudvikling og omsætning eller volumen (CO2) forlænges derved at spare og ikke udgår marked. Jobs udlignes med SLES Produktion på NEO + basis.


9F: Ved udpumpning mange milliarder fra seddelpressen en vækst i samfund i borger og ansatte produktion, administration og service anskaffer sig forbrugsgoder i forbrugsfest på falsk grundlag, på penge trykt på ingen værdi og det hele resulterer i mere energi anvendt og mere klimaforandring og forværres altså merskade både her Danmark nationalt under havstigning som over årtusinder vil og kan halverer Jyllands areal i sandflugt i brændinger. Grøn Vækst er altså selvskade.


9G: Når strøm bruges til genopsmelt råjern til blanding af stål ved 2000 grader Celsius anvendes en mængde strøm (8440 MW = 8.440.000 KW per Ton stål smelt), som kunne være anvendt anden vis direkte til forbruger og derved ville dobbelt til over tidobbelte energi i strøm og varme være til forbrugerne eller miljø kunne spares tilsvarende for op til over 90% forbrænding med CO2 udledning tildels del af den globale stigning i CO2 alle år efter propelmøller sat i produktion. Altså propelmøller afhjælper ikke klimaforandringerne eller reverterer temperatur globalt.


9H: Svindelnummeret stort vanvid da ressourcer efter 1972 OSP og 1978 Jens Peter Keddel og 1996 presseomdelt NEO+ fra SLES/ Mit ingeniør firma til politikere, statslig forvaltning, ambassader og FN samt presse internationalt m.fl. kan formåls tjenstligt ske anvendelse SLES Produkter NEO+.


9I: Dagens tekst opsummering Danske Stat Statsfup gennem Folketing, statskontrollerede medier og TV samt exportfremme med selveste Kongehuset deltagelse uden jeg JENS PETER indbudt men for skatteydereres bekostning virksomheder dybt begravet i statskasse tømning under der produceres værdiløst bogført hundredvis milliarder årlig værdi. Et gigantisk internationalt bedrageri uden lige verdenshistorien til dato.


9J: Selvbedraget at færdes miljøbevidst kaldet (Falsk) "Grøn" er et Big Oil m.fl. organiseret fupperi om jo mere stål ud på marked desto mere forbrænding både produktionsfasen men også i væksten forbruget. Altså først forbruges energi med et minus på fremstilling Grønt Produkt som både propel vindmøller og PV Solpaneller plus montage omkostning energi med tilhørende plus forbrugsvækst.


9K: Tydeligvis Big Oil operere med nøgletal i database strukturer, hvor korporatets strategi lægges efter afsætning og markedsskabelse for sin mervækst. Den er så imod verdens opinionen og de politiske afklaringer gjort på grundlag NEO+ teknisk opnået bevist ved SLES Produkter, hvorfor organer som FN kan tage emnet Forblivbare Mål til debat og ved afsluttende afstemning COP21 2016 afstedkomme verdens nationer undtaget USA (Pres. Trump adm. 2017-19) sat i bevægelse, sidste århundredes efterkrigs storpolitiske opgør: Kapitalisme noget holdbart, når fossilenergi konkluderet kun ender med kollaps og krasj økonomier på fossil basis render tømt ressurce, dermed fødevarer og industrielt kollaps.


9L: Når batteribil oplades sker så propel mølle opladning uden elektroner afsender kendt, men her var energi regnskabet negativt faktor op til over - x 10, så miljørigtigt er så en ren strømkilde med NEO+ og ren for miljø altså ikke A-Kraft. Men SLES Produkter. At kører batteribil sviner altså både Ton stål fremstillet plus 10 gange så meget brændstof og energiudnyttelsen kraftværk dss. i bedste forbrændingsmotorer, hvorved miljø uden batteribiler en bedring indtil SLES Krafværker på plads globalt til forsyning Ægte Grøn Energi.


9M: Vindtoppe / Windtops fungerer i alt slags vejr som stærkeste storme, stærkeste frost og varme naturligt forekommen jordisk, modsat propelvindmøller i glasfiber vinger på stålrør, der stopper driften i almindeligt forekommen vejrlig som ( sand- / is- ) storm, 30 graders frost og 40 graders varme for at undgå deformering det bærende eller vingerne. Køb Vindtoppe.


9N: Og min viden række til at agencies og hackere er flittigste læsere uden konto i orden og Deres bogføring uden tab De har forvoldt Vesten og vestlige borgere uforskyldt under ingen SLES info nået folkemasserne i verdenshistoriens største statsbedrageri internationalt med flere nationer og producenter falsk grøn energi og distribution samt vej stillet til disposition samt embedskontorer og regeringer ustraffede ....


9O: Nyd showet min elskede. Her skrives historie og vi har og du har første parket første række TV kører værre en enhver NAZI kanal udvalg.


10: Abe kender alle zoologisk. Aber har naturlig adfærd som redskab. Mennesker går i skole og får nye færdigheder, ordforrådet og dets kombinationer samt begrebsverden opbygget for forkortelse ordet i anvendelse og tanke til formål at begå sig.


10A: I mødet skolet og uskolet er forstands forskel eller er der i naturligt forstået på human medmenneskelig basis. Abe og aberi indtræffer når begrebsverdener ikke opfattes i ordlegen af modstander, som ikke fatter. Ved tilbydning læsestof og forklaring en redegørelse vendinger burde forståes. Det kan læses da forståes ved ingen handicap. Funktions hindring gælder altså ikke kun muskler men også hjerners væv og evner. Socialismen er så meget forkert i lighedsbegreb evner er forskellige, hvorfor kirke gør meget ud af human begreber. Svaghed er altså volden imod den svagere og mobning humøret falder, hvorfor morsomt og glad væsen anses naturligt og sundhedstegn modsat destruktiv og uden formuleringsevne den svagere begavet, som vil sige evne eller forkastelse situationer i livsforløb i lærestof til nedsættelse kommunikation samtid.


10B: Juridisk er at agerer abeligt altså bluffe kender ikke sandt svar og tidsudtrækker straffen eller blot konsekvens at betale en ydelse ofte er der tale om brugsryverier, røveri, unddragelser eller åndsvag spil plejer at virke. De intelligentere opgiver for tilfældet eller teknisk juridisk. Juridisk er altså som kan være intelligent, faglært, kompetent med fortsæt lyver sig fra indrømmelser.


10C: Psykiatrisk kan læge indstille behandlinger grundet abe karakter lignende, da menneske krop sidestillet abers væsen og der tages store hensyn individet humant.


10D: Humant er altså et bevis intelligent mestre given situation med sin omgivelse uden unødvendig magtanvendelse eller vold, men opnår forståelse forehavende et mål oplyst dermed omgivelse bekendt og mulig adgang læsning for opnåelse ikke ligeværd, men lige lærd en indsigt emnet. Derefter kan process forløbe i fælles arbejdsglæde hvor der ikke er kurruption. Dvs. betalt udfald imod lære og viden at består civiliseret. Dvs. som ovenstående på aftalt grundlag dvs. offentligt og lovligt med ret straf imod kriminelle. Loven lovlig defineret vinder. Dvs. er som er eksistens. Som er at være til og ikke imod på argumenteret holder. Som er forklaring en redegørelse forstået.


10E: Vrangvillig og korrumperet er så sygeligt et unaturligt og modsatstillet fællesskab at løse opgave at bestå og bortsorters fejlskud i trimning arbejdsplads fungere retfærdigt altså aftalt grundlag. En bære evne.


10F: Et barn kan så være klogere end en voksen i anskuelighed situation som overlever sit viden og vold opstår imod børn af egen eller anden skole. Den voksne altså primitiv og taber og retsamfund straffer. Så pas på i trafikken lussinger og slag og voldtægt aber findes både juridisk og psykiatrisk.


11: FLUGTBILLIST.  Liberal aber som flugt billist grebet og bevist kriminel under flugt raceren økonomi krasjer Dommen foranstående. Ude at nedtage rutens skiltninger (JENS PETER viden Internettet), og som diktator og Statskriminel streger ord i straffelovene og begreber ordbogen i hvad offentlighed kan og må tage i anvendelse herunder andres værdi for almenvældet bortskaffet medier som skole, udtages virkelighed for gammel rute består gammelt opsat. Vanvidskørslen til observation internationalt og atomarkrig opsøges under Det Hvide Hus WA lovligt krigsmål med diktatoren i hytten. Trafik som analog til begivenhed anden sammenhæng retslig rutine Retter.


12: Præsident "Anders And"

Bødlen og Svineren Donald "Dump". Agency for Julemandbande borgkriger diktatorisk administrerende SPE'S udbredelse breve og SMS/MMS, indgående banken, aktiesalg, tidsforbrug, frihedsgrader lovligheder på basis fjendens Blod-Penge "politisk" sin forretning en forintelse DØD globalt bevist terrorisme fra korporat juntaer i syndikater USD Økonomier. Det klassiske stormagt TV Nyheder vist opgør 1960'er til dato holder kapitalismen fra USA, som både USSR (Rusland ledet) og Kina forsikrede verden og bevist at det krasjer for amerikaneren med økonomisk kollapser.


12B: Terrorister for den kriminelle økonomi "NEO Minus" ved dets industrier er bevist forinterer og målsat at krasje med samfund uden NEO+ SLES Produktion og produkter og i forsætteligt gennem gentagne handlinger Heil'er for negativ energi vækst, relativt væsentligt forringet værdi tilvækst på lovlige økonomier og terror-mønstre krigsskade under klimaforandring til krasjer med nation(er) ved fuldt informeret unødvendigheden fossiler, skorstene, overforbrug merafbrænding fortsat som rutine i proces merforurening, merskade, lavere solvensgrad sit, andres injurerende nedgøres i behandling, saboteres, afbrydes, tilbageholdes, bortføres, arresteres, fejlomdeles, dirigeres, ID og IT Tyverier på mine henvendelser injureret f.eks. benævnt SPAM påkrav lovligt før i anden Nation(er) som mit SPE.


12C: Skatten og Stats Kassen uddeles under lavmålet vennerne (Dukker sig) uden højere mål for øje (Lyskurven "Rødt"!) nogen som helst tilnærmelse NEO Plus opfyldt (Kørerkort respekt). Mål og fyld alles hverdag diktatatorer forvolder sig, forfølger, straffer økonomisk, propaganda og telemarketing og klientbesøg enhver registrering som kontra para-militære spionager på Deres fossile grundlag (Udstødning helligt og saliggørende, røgsløret bagud).


12D: Det imod mit kun lovlige arbejde og virke, opspiring mit SLES Netværk og Produktion vestligt stalkes, narres i juridisk forstand "Falsk Uniformerede". For det meste i fremmed Statsmagt civil (Diplomat "pladder") under anvendelse præsentation eller illegalt ID, indbildes som autoritets tro en facade (Korporat Stangtøj) Fossil Juntaer (Benzinkort massevis). Lovens grundlag og International Ret, som Deres fjende (USA Kørekort) udøvende terror imod menneskeheden, kommende generationer, natur og planet på forblivbar basis (Sindsyge imod verdens opinion kørsel fortovet).


12E: Det efter befolkningers ønske og krav som retsligt inkluderet FN Grundlove, og Donald "Dump" har udtrygt aparti både FN, NATO, APEC, ASEAN, Amerikansk lovgivning, Amerikansk Ret og imod sit embede for folket bevist imod folket (Kører imod færdselsretningen) ved NEO Minus investeres senest skattelettelse merforbrug en vækst NEO Minus 1% af USA GNP på 10 år opnået, uden SLES fra jeg JENS PETER for 1.500 Mia. $ (2018).


12F: Profittering imod menneskehed (Banden betalende passager Burban(de)), naturen samt ideal for planet klima sammenbrud kold kynisme (Fodgængerfelter ryttes for levende) som SKAL straffes med døden (Barnevogne og fødselsgange "tromlet" til døde) efter loven i afværgelse nutids "Krystalnætter" med finansfyrster udslæbt banker eller instanser nakkeskudt (Observatører håndhæver loven) efterladt til renovationen (Arbejderen gør arbejdet). En HAAG Domstol kan åbnes! (Rettens skilt kørt ned).


12G: FN oprettet 1945 på baggrund Forintelse forbudt al fremtid. At kører samfund på NEO Minus er hen til tidspunkt og nært forestående energi brist ved afbrændinger for energi i energi underskud med menneskeskabt hundrede af millioner klimaflygtninge som krigsbevis yderligere at genpulje under reduktion. Bevidst fordi informeret fra SPE min Stat med SLES Teknologier behersket, redegjort og forklaret er krigen anti energi overskud som krigsherrer forsamling anti JENS PETER. At tale udenom, tilskynde medie reklame tid afbrændinger og forbydelser ord og begreber administrativt en diktator og flugtbillist konstruerende sin uskyld mere og mere kriminelt ved sæt af vej for sin verdensorden en krigskriminelitet Forintelse begåes i nedbrydelse levedygtige habitater under nedbrydelse i omgørelse planetens ideal klima i patienters gude selvopfattelser gennem profetten Profitten imod folk. En Forinter bevist juridisk målt forandringer populationer.


12H: Det nye i opfattelser Verden som Multi Polær, dvs. flere aktører og medspillere grundlaget fordeling ansvar holdbar udvikling herunder begreb Forblivbart.


12i: Psykiatrisk at afstumpede i alderdom fastholder sin lærdom evig til sluttet døden, som handlinger så udspilles af kaldet "Gammelmand Psykosis", et begreb trætte hjerner som meget "stiv i betrækket", kalder borgeren det uden for psykiatrisk skadestue om militaristiske "stokke-metoder" for en voldshjerne i formuleringsproblemer overholdt Loven noget aftalt forhånds mandat tilkæmpet.


12J: Er flugtbillisten (Se ovenstående eksempler vanvidskørsel med (...)) Donald Trump vane talende raplende syg? Alment voldtægtstype usmidig i opfattelse verdens gang præmisser forandring i udvikling omhandles panisk, destruktiv, foragt beviser til det bevidste sletning virkeligheden dikteret omgivelserne af hjerne i slutfase i opløst ulogisk megalomani forslags sidespring dagsorden internationalt som udsletteren sker fyldest farlig imod verden sin fjende i mere og stort medie opblæst fornedrende og udenoms snak evigt politiserende Loven; Det forhåndsaftalte regelsæt færden, da imod sund logik politiserer kan præsterer resultater imod beregning altså love for regning, i store angster LIVE TV mødet videns begavet JENS PETER's ...


12K: En psykosis som defineret sindsyge når ens virkelighed uholdbar uden hold virkelighed eller teori argumenteret lov og retmæssigt, at konsekvens handlinger ophørt, at irettesættelse pædagogisk rækkevidde uopnålig iværksættes akut medicinering den ikke opfattende hjerne evt. blot kriminel for handlings stop. Om aldrig skolet kan individs niveau ikke højnes fordi intelligensen ikke række og tydeligvis iagttages dogmer udgydes baby stadie som voldshåndhæver, at forvolde sig imod andre.


12L: Ret tilsidesat uden mandat på lovens grundlag, en lejesvend, lejesoldat bodyguard diktaturets substans løgne lever længst så længe undertrygt sandhed, og andre er betaleren i store udtag fra beholdning ved stats regnskabs underskud katastrofe kurs i løgn fastsættelse værdier, og oparbejdet formøblet, som så kan udløses vold, som diktator armen selvopfyldte i person præget Angst Psykosis under press stringent. Og dagligt øvet løft at telefoner og beordrende løsning og success præsteret andre løve brølende i sit "Miav"-stadie når håndjernene klapper for åben skærm med mulighed tudefald i længere gik det ikke til sandhed fremmet.


12M: Ikke som jeg SPE gør det på min Stats vegne og jeg følger strengt beregning, beviser og argumenterer en kapitalistisk retskaffen basis under forløb at alment skolede fra klasser i folkeskolen som læsere kan følge mine lektioner. Der er således vist stort hensyn og respekter lovlydige borgere på her offentlig vej/medie.


13: KORPORAT JUNTA:

Spekulation imod Nationens statskasse dermed borgerne og forringede export muligheder grundet prisdannelse energi manipulleret høj alternativt statsstøttet som en anden anti-kapitalistisk kommunist/socialist-økonomi. Der investeres åbenlyst og med fuldt overlæg for profittering imod samfund og holdbar udvikling til målet kendt samfunds nedbrud under energibrist et NEO Minus kalifat, alternativt en givet fremtid dominerende energi import uden SLES Produkter indehaves efter nåde på fremmed Stat og magt for godt befindede administreret udefra af kapitalistisk indstillede Nation(er) uden den vestlige får eller har indflydelse politikken nationalt i økonomibasis energi er viden i eksemplet Big Oil og andre kupaner imod selvstændigt ført nation.


13B: Det førte NEO Minus af gamle energiselskaber går til NEO Plus i process pågældende Nation frataget ejerskab energisektor, borttages det af real værdi, øget rentebyrde, tab indtægter, afbetaling gæld forringet, valutaen udvandes, globalt market fossiler udgår derved er fiasko åbenlys verdenssamfundet af NEO+ imod NEO- Nation(er) og verden ændre sig geopolitisk evt. udløst ny verdenskrig over grænser, fordi taberen ikke tollerer beregnet udfald sin taber.


13C: Krigen forberedt og kendt opgør siden 1960'erne og tydeligt fjenden samler penge og ordre ind, samarbejds søgende en fælles ydre fjende bort fra emnet NEO+ og opbygger fjendskab og ikke konsensus samfundsorden, men anakistisk basis på energi sin løsning uløst noget forblivbart og Nation afsluttes selvstændighed eventuelt fjernes fra verdenskortet under kriteriet for nation ikke ført for folket men korporat junta, hvorfor opløsning sandsynliggjort og løsning statskriminalitet udadtil men fremst indadtil statsundergravende imod sit folks økonomi og uafhængige nogen fremtid.


13D: Spørgsmålet rejser sig om er økonomi forstået af "samfunds-fjender" med opstillet expertise imod SLES virke og mit SPE. Der er investeret og derefter profitteret, men intet tilgået mig JENS PETER til rådighed SLES Produktion vestligt. Deraf bliver investeret NEO Minus et optimum kort sigtet merforbrænding, altså hurtigere til afslutning egen civilisation kult agtigt imod resterende civilisationer, og samfund forenet om emnet Forblivbar Udvikling og da dette kræver løsning er mit SLES implicit i handlingen, men Korporat Juntaer principielt imod verden konfronteret gennem 1000 Posters som presse meddelelser gennem årene fra SPE ved JENS PETER, men er Fossil Juntaer nødvendige for folk og nationer, når bevist imod civilisation begrundet fjenden ville ikke SLES investeret på lovlig profittering ny energisektor på SLES Teknologi fra mig ....


14: FED'EFADET PÅ SPEEDERKØRSEL: Fed står for federalt altså forbund af stater og nationalbanken USA kaldet FED. Amerikaneren er indbildt verdens største økonomi under handelsvarer som energi opgøres i USD altså amerikansk mønt. Det slutter snart efter et halvt århundredes krænkninger mit virke som underfinansieret, som er ikke kapital til rådighed i nødvendigt omfang for produktion og drift mit SLES på min aktieuddeling ved personlig henvendelse.


14B: Feddefadet er også når fremmed spionage er i problemer og de tager sig onanien som "samfundshjælper" i fedtkrukke glideturen til "ar-resten". At rive tegne drengen en udløsning gaver menigheder for fred enhver julebande kendt aldrig set betale regninger i showet kører, men på merprint enhver NAZI kendt økonomi fadæse 2. verdenskrig på tankvogn økonomi en propel vindmølle set eksempel, der produceres uden samfundsværdi.


14C: Gammel vin på nye flasker og jeg JENS PETER prøveklud for IT Spionage efter bekendt Databasen alt fortid, al nutid og al fremtid i struktur under 100 KB og begrænset lagring med udnyttelse ny skærm i primær farver kombineres (1980'er). Amerikaner som "videns nasser" endnu et begreb fra 1970'erne, hvor fjenden ikke forstår Dansk og Dansken førende "race", og racing red, altså først til rødt lys, forstår sig ikke på ejendom viden og ophav en ret Dansken som spises af med Pop lyd.


14D: Festen køres og fart idioten triller, mener sig sikker i ruten uden enhver lov paragraf område under influeren sin "tank kørsel" og knap berøring for et stop faktiske ordensmagt virkelige intelligenser, som billist drop-outet  verdens politiet indbildt: Ophav og ejer kan manipuleres en anden virkelighed ved gentagelser krænkelser, opsætning og konstruktion sager, og ved gentagne løgne under tvangs- og medicinering blødgjort som fra pena butter menu enhver amerikaner. Neurosen skal iværksættes i tabers lys: Showet at ejer aldrig lykkes overmagten verdens største hær og ansatte militært er USA med halvdelen af nationen relateret militæret.


14E: Prøve-Kluden JENS PETER liv og før præsenteret offentligheden for opstilling overmagten bestemmer virkeligheden, som er aldrig taber og konstruktioner holdbare til tids ende et ejerskab præsteret og historie gengives krigsvinder som Retsalens Holder. Foragten mennesket igen NAZI bekendt og testkørslen gammel vin nye flasker imponerer skaren uoplevet historien kasserede psykiaterer retslig enhver bedømmekraft og embede andet end militær abe halvstuderet røver men hang seddelprintet kører og som anden fest penge print sker det hver gang flere og flere nuller på sedlen og basisvaren opnår påskrevet købsværdi millionklassen.


14F: Speederkørsel er at kun fart afgør fremkommelighed trafikken, hvor krænkelser, påkørsler, afvigen ruten, fraskrivelser ansvar medpassagerer samt ignorering rødt lys af Racing Red chauffør stålet kørende fossilt opnår friheden slap fri af påtale en sandhendes forfulgt  tanketom loven en  stalker. Befolkningen mundlamme af gammel vin "dump" hoved nytårs raketten under armen, en største raket fart på vej til månen under folkepsykosis stort igen. Vinen bobler en fus-el.


14G: Og JENS PETER Teknologier ignoreres atter en dag og kapitalisme udmålt fremmed planet militær base opbygning på antal raketter optalt rum mål volumen og bagage reklameres minimalistisk rottehul for piloter vinder situation ved jeg JENS PETER ikke i anvendelse teknologisk og TV præsentationen er diesel generator til drivhus dome i sikker landing og USA har præsteret endnu en skrotplads som forurener og nedgøre nutid min SLES Teknologi på ejers præmisser. Igen militær abe enhver lov tilsidesættes ophav og vil vise verden sin manglende præstation evne  tilegnet sig fortiden en genoplevelse oldtiden industrielt.


JENS PETER, SPE

www.spot-solcelle.dk for laptop version

The DATA print tells, Nordic, Double Light half the KWh price:

Optical Power Planet of the cost 1 Billion 40 Million, 1,040.000.300 USD the M2 price is 1040 USD/M2, Service is set to 10% of construction sight total per year,  JENS PETER KETTLES at the inner effect of 80% of reduced income set to 100 Million USD having power from 1 Million M2 Optical Solar Panels. Nordic the daylight income is total 8000 Watt or 8 KWh (Avr. Nordic is 26 KWh), field 10% lost reflect out.

The 100 Year investment recall account 10% service; Interests, Staff, of 100 mln. M2 OSP 10 Million/year, a fantasi in cost here no slitage:

At income from JENS PETER KETTLE is given 293.333.333 Kwh or 294.000 MWh the cost price is 3,5 Cent $ with sales price 12 Cent $.

At income from JENS PETER KETTLE is given 2.102.400.000 KWh or 2.102.400 MWh cost price 1/2 Cent $ with sales price 12 Cent $.