Vindtoppe (Eng. www.Windtops.com)

- Ægte Vindkraftsværk med Netto Energi Overskud, NEO.

 

Glem alt om gammeldags propel-vindmøller med vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind. Den optimale løsning er som vist nedenfor agrigater med vindretningen kaldet halv-vind eller lænser, derved nåes Netto Energi Overskud, NEO. Spintops producerer mere energi end Spintops koster i energi at producerer og servisere i deres 100 års levetid. Spintops oppebære Netto Energi Earning og (energi) Profit, NEE&P. Mit produkt opnår hurtigt Energi Break-Even modsat markedes vinge propel vindmøller, der deraf er forurenere. Se Engelsk tekst nf. om beregning af NEE&P.

 

Vind Spintoppen er udviklet af forsker og energi ingeniør JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE uden ikke eksisterende lærerbøger i Debit-Økonomi (Se "EcoMine" www.Spot-SolarCells.com) og Energi Break-Even, EBE, om produkt. Spintops består af fundament, bærende søjle eller wire eller bebyggelse, hvorpå er monteret drejelig Spintop. Der er principielt 6+ forskellige Windtops; Elevateret, Sidestillet Spintop, topstillet Spintop, integreret i konstruktion til lands, til vands og i luften, og Drage/Sejl og/eller ballon, samt på magnet pudde med Spintoppe, og kombineret. Fra Spintopppen er aksel til en generator, som genererer elstrøm. For at give Spintoppen ekstra kraft rundt om sig selv kan iindtages vindstrømningen i manifolder forfra i front, sider og under Vind føres da ind fortættet til endda over udenkåbe vindhastigheden. Spintoppen kan i nogen modeller sænkes og hejses til hvor vindhastigheden er optimal, og derved hentes op mod mere energi (Elevateret eller Drage/Ballon). Vist Spintop er 100-250+ Meter høj og mest energieffektiv. Andet eksempel hvad kan en møllevinge løfte, hvad kan et sejl løfte, altså træk-kraft i generator til elstrøm.. Vindtops vinder i Ton/ M2 areal G-Force. De største møllevinger (8 MW) er cirka. 100 M2 x 3 altså 300 M2 / dynamik (Bide-Vind), dog er Vindtops typisk 2 x 600+ M2 til samme udbudspris med fuld vindkraft uden reduktion i Dynamik (Spintop kan trimmes til Halv-Vind). Med 50 Km/t vind hastighed løftes let 100 Kg. per 10 M2 en Windsurfing praksis, 6 Tons x 2 Spintops i rotation med vinden. Halv-vind position 1000 M2 løfter 10 Tons x 2 Spintops i samme Vindtop. Svarende til et mindre kraftværk til en provinsby for rundt 50+ Millioner Kroner med service og > 100 års levetid på hele Vindtoppen ved service aftale. Deraf KW/ t < 20 Øre og faldende tiden ud.

 

Fordelene ved Spintoppen i moderne materialer er banebrydende. Der bruges mindre energi i fremstillingen, og der behøves langt fra så meget Spintop areal, som der behøves gammeldags vindmølle vingeareal til at producerer den samme mængde el. Derved er energiproduktionen gjort mere energi effektiv med NEO, og rentabel uden statsstøtte, el til fri markedspris og derunder, hvilket sikrer dem retabilitet uanset skiftende elmarkedspriser, alene et samfundsinvesterings nødvendighed som del af civilisations beståen.

 

Med Vindtoppe fra SLES Ingeniørfirma opfyldes Forenede Nationers vedtagne Sustainable Goals/Forblivbar produkt.

Videre fordel er at De som kunde af Optiske Sollys Paneler Kraftværk kan udjævne mindre lysrige tider med ægte vindkraft også i mindre skala end som vist til eksisterende kraftværk, industri-kvater, hus, have, offentlige bygninger m.v. og Netto Energi Overskud opstår med profit for Dem.

STATE PLANET EARTH, S P E

 

JENS PETER SCHWARTZOSE, CLAIRE

www.Spot-Solcelle.dk (In Danish)

SLES, Mobile SMS/MMS: +45 -29 88 79 11 (24/7)

Version: 20161204 0836 CET

¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service

Spot Solceller

- Ægte solceller virker optisk med optimum blandt alle solceller

 

Figuren viser et kombineret lysfanger og varmefanger. Lys er gult. Vand er blåt indtegnet. Sort er spejl og Spejl-rør.

 

Hegnet eller autoværnet panelet Lys KWt er 90+% og varme KWt er op til 8+% af al indkommende energi i Lys plus luftens temperatur tildels, men bemærk at Lysfange cellens i vacuum isolerer for varmeafgivelse total beregnet og er udenoms temperatur uafhængig og alene lys afhængig. Optiske Solfanger Celler virker altså lige godt i frost som i hedebølge også under sne 80+% reduktion uden varmetråde. Optiske Solceller virker passivt uanfægtet solens ellers stjernernes placering grundet spejrør, som spotter, deraf navnet Spot Solcelle, rigtigt i optikken.

 

De 90+% afhænger af spejl kvalitet ved reflektionsgradient, 100% spejl er opfundet og i brug og spejlrør Ø=1MM og hvor tyk spejlrørvæggen er i anvendelse, f.eks. 1/100 Milimeter er cirka 10 Milimeter per Meter er under 1 % af lysindfald dereflekteret. Så 99 % af al indkommende lys rammer her vist parabolspejlene. 95+ % spejl reflektion til Lysrørvej med sollaserrør da uden inderside berøring, og 95+ % når JENS PETER KEDDEL, der 97+% er omdannet til elektricitet kraftstrøm.

 

Af JENS PETER KEDLER 97% af de 90+% af al indkommende energi i form af lys indkommende lysmængde 26 KWt per dag per M2, så Optiske Solpanel Kraftværker med JENS PETER KEDLERNE optager per Km2 OSP 1.000+ Mega Watt (1 GW) per time som årsgennemsnit Nordisk til 7+ Mia. DKK. Det samme som over 250+ 8 MW vindmøller i anlægsudgift typisk over 20+ Miliarder DKK Havpropel vindmøller plus statsstøttet elpris, der producerer UDEN Netto Energi Overskud. I beregning nf. 8 KWt/ M2/ dag. KWt kostpris er ikke 1/2 Cent, nu 0,0015 Cent KWt, under 1 Øre/ KWt 100 år installation. Propel Vindmøllen KWt kostpris alene mølle:

20 000 000 000 DKK x 5 Leve cuklus/ 1 000 000 KWt x 24 Timer x 364 Dage x 100 År = 11,45 Øre KWt, altså ca. 5 gange højere. Hertil skal lægges reel anlægsudgift og net.

 

En simpel kalkulation for et typisk parcelhus med 1.000 M2 grund. Der anlægges energiværn. Størrelse JENS PETER KEDEL typisk som en minikummefryser til et rum i størrelse.

Lejeligheder, værelser m.v. med vindue og gavl det samme.

 

Hegn: 30 Meter * 33,33 Meter * 3 Meter = 3.000 M2

 

Dobbelt sidet Spot-Solcelle Panel: SLES KWt / M2 gælder horizontalt, hegn M2 lodret gns. 35 grader solvinkel, ergo nær M2 lig med 1,1 KWt per time plus skygge indfald defust og reflektioner 20+ % ekstra. KWt Lys indkommen-de er 1,1 KWt per M2 per Time Nordisk som årsgennem-snit. Beregning for 2 Meter værn plus toptag 1 M2/ M.:

 

10 Øre profit per KWh * (3.000M minus 50% effekt) * 24 timer per døgn * 365 dage per år

= 1.314.000+ Kroner (DKK) Profit Holdbar Energi.

 

Altså finansieret og betalt og års profit nær halvanden million Kroner i overskud, og årsindkomst til beskatning uden tilskudsordninger nødvendigt for driften på dit parcelhus nye status: Energi firma. Alt betalt under 10 år.

Investering: 3.000 M2 * 5.000+ DKK/ M2 = 15+ Millioner.

 

Spot Solceller virker alle optisk. Cellens er opbyg-get så alt lys samles i et eller flere punkter eller områder og i stråleform spottes til en generator eller blot anvendes som lyskilde eller varmekilde. JENS PETER KEDLER er en keddelform, hvor lys opvarmer vand til kogepunktet. Ved dampen dannet drives en generator under damptryk. Det nye ved JENS PETER KEDLER er at det fordampede vand recirkulerer. Først fordampes vandet. Så afkøles det til under kogepunktet, for så som flydende vand, at blive opvarmet til kogepunktet igen. Dette kræver kun opvarmning marginalt omkring kogepunktet, og ikke som i traditionelle kraftværk fossilt ved opvarming og afskaffelse af grundvand med opvarmning fra cirka 10 grader Celsius. Ingen vandtab i elkraftfremstilling. Levering også til eksisterende kraft/varmeværk til udskiftning af alle eksisterende gammeldags kedler. Det kræver mindre energi at nedkøle end at opvarme og er meget energiprofitabelt.

 

BELÆGNINGER, VÆG- OG TAGPLADER

Skridsikrer vej- og brobelægninger af Optisk Sollys Panel, OSP, her vist i dobbel parabolspejl i glasforseglet solcelle. Toppen på OSP lægges forskudt. Rød er lysindfald rigtig på spejlet med spejlrør. Blå er brændlinier, og LPW er lysveje, hvor lys spottes uden rørberøring og minimalt energitab til JP-Kedler. Bemærk at den stående lysspot er delt i delvis transperant Spejlrør imod bevægelser ved belastning af Spot-Solcelle Panel f.eks. i Vej.

Lys kan direkte anvendes som lys og lys til varme indendørs, og direkte til madlavning både grillning, stegning, kogning og bagning. Et typisk carport tag vil ved flytning af madlavnings tidspunktet blot et par timer frem sparer samfundet for electricitetsproduktion.

Verdensmål FN. Mål nummer 7 er Forblivbar Energi.

Energi Profit ellers ikke bæredygtig = Forblivbar

=Sustain-Able. Fra SLES er NEEP energipris <1 Cent KWt.

 

Uden evne produkt at forny ds. Renewable/Fornybar.

Dvs., uden evne ved for egen energi kan fremstille sig selv igen, så er produkt IKKE Vedvarende Energiform, en IKKE Fornybar ergo IKKE Forblivbar/SustainAble. At tale produkt vejr og/eller farven grøn; holdbar, vedvarende, bæredygtig, neutral, CO2-Fri m.v. kan være kriminelt bondefangeri - en CO2-plat/-svindel, da varen uden NEEP ikke reducerer CO2.

 

Propel Vindmøller er IKKE Vedvarende Energiform, da produkt ikke Fornybar da ikke Forblivbar og skal udfases.

Klik illustrationer for mere tekst og for forstørrelse af eksempler.

 

-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE

Danmark selvforsynende "al" energi

33 000 000 MW ER DANMARKS EL-FORBRUG LØST VIA AFGIFTER OPKRÆVET MED LYSFANGER KRAFTVARME VÆRKER TIL KUN 20-30 MIA. UDGIFT I 100+ ÅR.

 

Lysfanger Kraftvarme Værker er Bæredygtig energiform da giver energioverskud på produkt, det vil sige samfunds-energi-økonomisk skal der præsteres et energioverskud der langt overstiger Energi Break-Even. Det opfylder Lysfanger Kraftvarme Værker uoverstruffent blandt alle eksisterende ikke giftige og ufarlige energiudbydere.

 

33 Tera Watt er meget energi og stiller krav til energiforsyning 24 timer i døgnet til alle forbrugere. Transport er løst med batteridrift og Radiobiler (Slæbesko/-Antenne/-Dækledere og prisen på 4 Øre DKK per KW/t med Lysfanger Kraftvarme Værker produktion af el er samfundsinvesteringen ligetil en stor fordel, som er fremtidssikker med nutidens batterier eller ligefrem omlægning til lys og vand motorer som fremtids scenario.

 

Brændstofforbruget i Danmark ligger årligt rundt regnet på 7 500 000 000 Liter x 13 KWh = 100 TW.

Omregnet til SLES Optisk Solpanel Kraftværk med JENS PETER KEDLER er dette svarende til et OSP areal på 100 000 000 000 KW / 364 Dage år / 24 Timer = 12 OSP Kraftværker a pris 5+ Mia. DKK til dækning af årsforbrug med en levetid på over 100 år med rengøring.

"Liter"-pris Km kørt = 26 Øre per 6,5 KWt i elmotor.

Budget 10+ Mia år x 100 år (Ingen pris- og forbrugsstigning) = 1000 Mia omsætning fossile brænsler.

12 OSP Power Plants x 5 Mia = 50 Mia. DKK plus samfundsinvestering elnet til vejbaner og ladestationer.

 

Fremtiden er holdt tilbage af banker og investeringsselskaber, som ikke financierer eller investerer mit firma og produkt og Bæredygtigt samfund er på standby om udvikling imod Nette Energi Overskud forbi Energi Break Even, som er et must for samfund og civilisations beståen uanset parti tilhørsforhold eller ideologi.

 

Skulle Danmarks energiforbrug i electricitet og transport forsiler rundt regnet 140 000 000 MW eller 140 TW, dækkes af propel hav vindmøller ydelse reelt 5 MW/t, ser regnestykker sådan ud:

140 000 000 MW / 364 Dage år / 24 Timer / 5 MW (10 MW) Havmølle = 3 205+ Hav propel vindmøller, men da der ikke er nok vind alle timer om året ville dels flere være nødvendige og dels ville det være nødvendigt med endten SLES eller fossile kraftværker bedre A Kraft som nødstrøm. Energi regnestykket for fremstilling 3 205 Hav propel vindmøller for tårnet alene med fundament, således:

3 205 x 1 000 000 000 Gram (1000 Tons stål) x 4,22 Watt (Fysisk konstant opvarme 1 Gram med 1 Grad) x 2000 °Celcius (smelte temperatur for stål) = 270 512 000 000 Mega Watt / 364 Dage / 24 Timer / 5 MW eller andre 619 281 Hav propelvindmøller at producerer til at smelte de 619 281 000 Tons stål til de andre 3 205 planlagte møller. Den over halve million propel vindmøller kan fordeles KW-Regnskab på f.eks. 20 år, som er møllens levetid. 30 964 (619 281 Møller 1 år produktion / 20 år produktion) skal der så til med leveringstid op til 20 år eller færdig leveret år 2056, i alt kører et år op til 32 000 møller, men kun 3 205 var planlagt "Grøn" levering... De 3 205 til levering dækker så energi forbruget, nu er der 30 964 propel hav vindmøller i overskud som skrodt da KW udtjent, med økonomisk sammenbrud grundet statsstøttet. Altså faktor 1: 10+ i Energi Underskud og propelvindmølle bevist forurener, da stålproduktionen til tårne, elnet mv. holder liv i sidste kulfyrede eller andet fossilt kraftværk. Var propel vindmøllen ikke fremstillet var 90%+ kul sparet.

 

33 000 000 000 KW er også det antal Kilo Watt som forbruges om året i Danmark i electricitet. Da en M2 Lysfanger panel indfanger, og i kedel og turbine omdanner lys til el på traditionel vis til 1 KW per M2 Nordisk per Time (se satellit målingsskema), skal der produceres 33 000 000 000 KW / 364 dage / 24 Timer = 3,8 millioner. M2 SLES (2.000 M x 2.000 M) x 5.000,- Kr./M2 = 20 Milliarder Kroner SLES Kraftvarmeværker.

Budget 0,75 (10 Cent €) Kr. KWh x 33.000.000 MW x 100+ år (ingen pris- og forbrugsstigning) = 24,75 Mia. Der importeres fra egne kraftværk sydpå i vinterhalvåret (20% lysindfald, faktor 5).

Se anden post www.spot-suncell.com om tanghøst og alkoholproduktion. Teknologi er afprøvet for CSP som reflekterer lys mod et Tower med varmeveksler og nattens produktion af el sker med smeltet salt via endnu en varmeveksler. Klik satellit kort for KWt per time gennesnit Europa i forstørrelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power Bemærk at CSP er for meget solrige områder og fungere ikke i regn, sne, overisning, sandstorm, oversvømning. Det gør Lysfanger Panel, som optager mindre end 15 % plads i forhold til et CSP anlæg i ydelse leveret KW, og altså i Danmark er mere rentabelt på Dansk mark end CSP er i Sahara. Ydermere at sende strøm fra sydens sol medfører et kabelmodstands tab på cirka 50%, som også er det som solen skinner mere i syden, men det gør Danmark med sit indstråling mere energieffektivt året rundt i samordning med windtops vind energi.

 

Avisen Politiken skrev:

I mange år har skiftende ministre lovet forbrugerne, at dagen nu ville komme, da vindmøller kan klare sig uden nogen form for direkte eller indirekte statsstøtte. Og i mange år har vi kunnet konstatere, at de selvsamme ministre enten ikke har haft tilstrækkelig indsigt i deres ressortområder eller også bevidst har vildført befolkningen om den såkaldt grønne omstilling. Løfterne er i hvert fald aldrig blevet indfriet.

 

Uanset hvor mange penge elforbrugerne tvinges til at betale til energikilder, der ikke kan konkurrere på markedsøkonomiske vilkår, vil Danmark aldrig kunne frelse verden, da den danske udledning af drivhusgasser er mikroskopisk.

 

Derimod kan dansk energipolitik i alvorlig grad ødelægge konkurrenceevnen og medføre en satsning på energikilder, der aldrig nogensinde kan stå sig markedsøkonomisk.

 

En løgn bliver ikke til sandhed, uanset hvor hyppigt den gentages. Det samme gælder løgnen om dansk energipolitik, om PSO-afgiften og om ”rabatten”, der blev væk.

 

 

Optiske Sollys-fanger Paneler i mark

 

De Optiske Solfanger Paneler, OSP, kan placeres i felten på utallige måder. Generelt kan nævnes at hvert solpanel kan modtage og afgive lys i stråleform. Optiske Solfanger Paneler kan derfor placeres serielt og parallelt og stråt i forhold til hvert enkelt eller gruppe af Optiske Solfanger Peneler. Traditionel opstilling f.eks. på bropillebasis med robotvej på bropille eller på bøjle(r), i et plant areal paneler med delslut eller alle slut til Lysrørvej, LPW, med Lys Ensretterer, som spotter til kilde eller JENS PETER KEDLER.

 

De viste eksempler er beregnet på opstilling i landbrug med automatisk overkørende robotiseret rengøring. Rengøring er vigtig at tage med som omkostning, da ren overflade over forseglet optik er grundlæggende for optimalt udbytte. Samtidig vil feltet med paneler kaste skygge, så i meget solrige og tørre område stiger udbyttet per areal, ligesom fordampningen falder og der kan spares vandings vand. Samtidig er rengøring uden for landbrugs dyrs rækkevidde og kan ske uhindret også ved afgræsning til forhindring af opståen ung krat og skov. Der kan kører maskiner mellem forseglede betonpiller med overliggende skinneanlæg til robot.

 

-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE

 

The DATA print tells, Nordic, Double Light half the KWh price:

Optical Power Planet of the cost 1 Billion 40 Million, 1,040.000.300 USD the M2 price is 1040 USD/M2, Service is set to 10% of construction sight total per year, JENS PETER KETTLES at the inner effect of 80% of reduced income set to 100 Million USD having power from 1 Million M2 Optical Solar Panels. Nordic the daylight income is total 8000 Watt or 8 KWh (Avr. Nordic is 26 KWh), field 10% lost reflect out.

The 100 Year investment recall account 10% service; Interests, Staff, of 100 mln. M2 OSP 10 Million/year, a fantasi in cost here no slitage:

At income from JENS PETER KETTLE is given 293.333.333 Kwh or 294.000 MWh the cost price is 3,5 Cent $ with sales price 12 Cent $.

At income from JENS PETER KETTLE is given 2.102.400.000 KWh or 2.102.400 MWh cost price 1/2 Cent $ with sales price 12 Cent $.

State Planet Earth, SPE: SMS Tel: +45 - 2988 7911 (Swiip Account/ Mobile Pay) ¤ Free TV use of illustrations ¤ Book Rights for sale

Mail address State Planet Earth President: SPE@Spot-SunCell.com ¤ Postal letter to announce per SMS ¤ Copyright SPE 1967 - 2015+

STATE PLANET EARTH JENS PETER

Local Galaxy Thé Star State. www.ProBiRen.eu

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS State

 

BUY SLES SHARES TODAY -- RANK PARI, Solvency for all sold. SMS your name, country and mobile and Bank account numbers.

Power Plants Optical, JP KETTLES, Windtops, Magnetic Engines,Tang Doorbell Knives and Harvest Equiptment Sails, Housing, Licenses...

 

INTERNATIONAL CHEQUE ADDR: SPE Jens Peter Schwartzlose. I collect at your Embassy in Copenhagen or Stockholm, EUROPE.

Name: Jens Peter Schwartzlose. Bank Registration: 5396. Bank Account: 0000506589. IBAN : DK8653960000506589. SWIFT: ALBADKKK

 

SLES Contracting: Nations please invite me as owner of my designs and Engineerings. New-Built min. 20% Royalty plus min. 5% on top of Power sale, Legal Body of State and my cash-flow stays National. Your versions look like....? Feel free to invite me to your Embassy to have a briefing from me in doing business.

 

International consult, advice and speeches. Timetable US$ 25.000,- plus Tax and expenses up front per begun hour plus per Interruption, any disturbing including when not for free SMSing or MMSing first including subject and agenda before contact same price table cash due per bank transfer to me first hand in person. Copyright fees 1 $ per word per copy, can be negotiated. SMS me for free on Media discounts contracts.

Kind regards JENS PETER

 

¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service.

P R E S S R O O M:

~~~.~~~

Version: 20161201, SPE

Police Notifications International (Danish language too)

 

Fra Facebook Scientist Forsker Peter Claire, State Site SPE: https://www.facebook.com/forskerpeter.claire

 

Jens Peter Schwartzlose Claire shared Clement Kjersgaard's post.

 

2016 November 25 at 10:41 am·

 

LOBBYISTER JOB POLITIKER ØVELSE FORINTER

Statsfør penge, fremtidsprodukt energi udeladt. Propelvindmøller ikke Vedvarende produkt og nedsætter IKKE CO2 udledt, det gør Windtops.

 

Da SLES hyper profitabelt i energiomstilling til i sandheden forblivbart er USA partnerskab unødvendigt ligeså andre tidsudtrækkere, falsknere og Contra Spionager imod NEO/NEE.

 

Kupaner flyvende: "I kan ikke regne, og det har aldrig gået bedre", Komplot vs. JENS PETER. Og SLES ikke disponibelt for fjenden. Et tab som agenter bogfører tabt som spion anti SLES, anti JENS PETER da anti Vesten også Geopolitisk.

 

Julet grisen dig jeg aldrig vil spise, eje, omgåes, foreviges med, mmodtage fra, have på min "tallerken" på det helt afstumpede kun grise kan manifesterer imod min forretning i indskrænkninger, sabotager, overgreb, magtmisbrug, løgne, vold, tyveri, bagvaskelser, i helet Contra Spionage fuldbyrdet med tilfangetagelser og vold til oplyst psychopater uden forhold til penge i national målestok og liberal grise fortsat kun provokerer JENS PETER og Vesten kun taber stort, blankes af og drænes i kapital det værdi opgjorte på min videnbasis. På godt Dansk: JEG PISSER JER ET STYKKE TIL EVIG TID, en tid og du fjende står i en nærd fremtid idag juridisk begrundet og bestemt uden energi nok i dit samfund ikke SPE, alternativt du kan præces trække vejret til at betale rentebyrden totalt forgældet i importafhængighed vidensprodukter af JENS PETER ENGINEERINGS og dets energi, transport og motorindustri udtænkt som gyldigt svar at grisen magter ikke sine "svær'".

 

Professionelt advokaderende alt andet end substansen et regnestykke en vedtagelse FN at mål Sustainable/Forblivbare. Der propaganderes sågar lyves, sås tvivl, bagvaskes, fratages forretningsgrundlag SLES og stalkes og iscenesættes på alt andet udgives og omhandles offentligt end og da imod JENS PETER status.

 

Det har i min tid med forretning åben været konstateret at ved manglende finansiering og stalking og tyverier ikke været muligt at opføre bygværker ligesom der således ikke er grundlag for kommercielt at dele virksomhed. Der er søgt investorer der har fravalgt ved nej og ved ignorering og deres investering mindre profitabelt og mindre miljø ansvarligt og endda uden NEO/NEE i marked cirka 293 milliarder (US Billions) USD årligt og aktiekøb for andre hundredvis af milliarder.

 

Det skal i sagen oplyses at det i verdensøkonomi er forsvindende lille sum investeret forkert på oftest falsk grundlag i falske ugrønne energiproducerende virke. Senere sker en forvandling i elproduktion til uhyre lave kostpriser med skyhøj profit for en investering typisk under 1 % af et århundredes forbrug i anlægsudgift ved JENS PETER ENGINEERING PRODUCTS for hundrede af billioner (US Milliards) fra national bankers og investerings bankers side.

 

Spionage bevist. Blandt motiver er forgangne forretnings imperier søger marginale fortjenester oftest regnskabsført slut i fremmed magt og Stat til ingen beskatning gennem Kinas export ad åre, forældet industri og det produkt uden NEE ansvarlighed, udkonkurreret ved SLES på markedet bestemt ved Forenede Nationers mål Sustainable Goals, vil ikke udgå som dømt taber både industrielt, økonomisk og ideologisk mod CLAIREVATISME skrevet af JENS PETER udgivet 1996 og frem.

 

Kære læser observeret hvordan Gammelskolet undgår fremtid en nutid modstander reaktionær kun kriger på grundlag forgangen energi og ressourcer undvigende regnestykket om Energi Netto Overskud. I helet tilsidesætter civilisations beståen under liberal fanen frihed og ideal til at brænde af fosiler, naturgas, affald, biomasse endda Sct. Hans Bålaften manifesteres, også nukleart at forinte, kontofupper befolkning både Carbon Regnskab (Depot udtages reetableres ikke) og økonomisk ved tab præsteret ej bogført i Agency regi på nations vegne.

 

SLES opført gennem kapitalistiske grundtanker og SLES på frit markedsvilkår undertrykt og finanser fast låst pamper og traditionelt beton kommunistisk forening imod JENS PETER konsekvent anti Vestligt hyper retro feudalt tendentiøst homofile protektionisme af forgangen industri uden NEE PRODUKT imod FN fastsatte grundmål Energi Sustainable/Forblivbart om produkt her basalt jv.f. ufravigelig en NEE Beregning. Et foreningsliv på forgangent grundlag uagtet nations vegne præsteret tabt forlods på JENS PETER juridiske forudsigelige svar på obstruktion m.v., og forretnings fjendens fremtidige minimerede finanser i pengemængde uden egen mønt global energiomsætning og transport og handel.

 

... Og så kan jeg tilføje selv præsidenter og kandidater bliver ikke klogere end Deres censor "Maskinen".... i ordets forstand ikke klogere end sin programmør sit læste som forstand oftest opfattet rækker ikke, står ikke distancen, respondere ikke, og spiller julemand i andres opsparede indsats og viden Tagselv Bordet opfundet og indsat, selv fremtiden udtaget i kredit med fart på kreditten seddelpressen...

 

Dyre arbejdspladser under Julemanden istedet for rentable under SLES Produkter med NEE. Tyveriet af pakker kollektivismen indsat i ræset ud af Statskassen for berigelse af de få, og tag fra de mange, og pakkerne fordelt uden regnskabet stemmer og opstået mange milliard underskud dækket, thi alle læsere ved, hvorfor pressen censureret af Julemænd i tjeneste pengebagmænd at fyrer mere end vi spare Brændsel, Energi med falsk vedvarende på markedet også et underskud ud over regnskabsunderskudet ved værdien Propel Vindmøller fastsættes nul, da biprodukt Elstrøm til overpris reelt opført statsstøttet ståltårne uden NEO.

 

Folket holdt for nar. Medier manipulerer. Folkevalgte lobbyisterne uden mandat kriminelt Statsfør ved Statskasse rov i pakkefordelinger mellem Liberale Julebander i kongstanker andres produktivitet præsteret og fremtidens udtaget og fordelt på konti i finanser love.

 

Regnskabsunderskudet skal så betales ved afregning værdi og udført arbejde af værdi og bliver aldrig afbalanceret ved mine JENS PETER aktiver og erstatninger m.v. Bevist gennem SLES meget profitabelt at omstilling sandt fornybart det Vedvarende er ingen omkostning, men økonomisk lærebog alene investering, som vil frigive kapital gennem skatter at økonomi løftes i omsætning på kapitalistisk grundlag, der drives lovlig forretning med overskud uden statsstøttet produktion KWt under 3 Øre kostpris 100 års installation af SLES både optisk solpanel kraftværk og Vindtop Kraftværk. Uden energi løst med SLES fra SLES falder samtlige FN definerede Sustainable Goals/ Forblivbare Mål, fordi energi Sandt Vedvarende basis eksistens civiliseret.

 

IT skandaler regulær industriel spionage organiseret og pampere i front i kreditvælde, og når Idé Rige uden for virkelighed bogført løber tør udskrives valget før regningerne vælter læsset i kanen og vælgerflugt forvandles til gave politik valgflæsket det gik og lige så godt.

 

Der tales pakker og Grøn og lys på den politiske rævekage. Som fluer på prærien sætter fluerne sig og skifter plads efter styrke og smag fordres oplevelse og servering i snaps på Tinge, en bæ gøres årligt, en diskret handling bogføringen ser vi aldrig og opgjort værdi aldrig fremvist en Real Værdi og på udløb rentefaldet en organisk vækst plumret udvandet før i Real Kredit, kredit kort, nye finansieringer blot lån og hermed bevist vidensamfund tilsidesat nogen debut en Debit Stat en Real Værdi udeladt og folket græmmes og udflytter vidende værdisætning umuliggjort af Julemandens Junta med gang i trykkeriet på mindre og stadigt mindre Real Værdi grundlag en festrus arrig mod det højerestående intelligente i løsningernes område for forblivbar fest. Overtaget fremmed statsmagt i forening selvdestruktionære kræfter en invasion og en magtovertagelse Dansken administreret bort og dømt ude. Et magttag af fremmed for vort folks sjæl at tabe det mest kostbare en verdensmønt til stadig misundelse om magtbasis en ejendomsret SLES.

 

Så blev det Jul alligevel kreditten kører som det plejer gamle opfattelser og skrivning bibeholdt den gamle industri fastholder sine produkter i markedet forgangent. Et udsalg i kreditter der gives penge for at låne og straf rente for henstående kapital slutmålet Det Industrielle Sammenbrud Vestens maneres kollaps tilstræbes indhentes i økonomien idealkurver opsat pyntet som højbord højtravende intetsigende kommercielt uden moral eller etik.

 

At Julemanden er en mand ingen kvinder en politisk Jul aftalt i tegnedrengen og ikke forstanden tæller. Fremsynet produkter ignoreret der traves i ring juleaften med, og finanspakkerne endnu en deling uden NEE Produkt og faldet skete reelt ""helt" i skoven" for Abe Rige...

 

Der er kastet med milliarderne mellem konti uden hensyntagen til for samfunds beståen skal være ført i Netto Energi Overskud. Ingen finanser tiltrådte fra Julemanden Junta på globalt plan SLES ved JENS PETER. Således sluttede Julemænds rejse uden samfund gennem finanser tildelt skulle bestå og julemænds sne smelter som aldrig før. Finans sækkene står hen billioner urørt forhindret adgang lovligt før, uset forretningen SLES gennem kapitalisering mere profitabelt end nogen andre energi producerede produkter med Markeds Økonomi som finansiel løser, men konsekvent modsat anti-europæisk udansk uden kulturelle rødder Nordisk.

 

Julemænd har vist ansigt. Julen er ikke for alle og sig selv nærmest, hvorfor rejser ud igen og igen nærmest Statsløs en Multinationale..., og håber regninger forældes, udslettes, forglemmes inden til næste genvalg fra foreningen "Til Forintelse"..., der alle er i psykiatrisk tal terapi kaldet arbejdspladsen.

 

Der dirigeres kassen og der bearbejdes i røde og grønne tal figureret på stærke skærmmiljøer en vuggestueindretning i musen klikkes anti JENS PETER, mest af alt sort og hvidt beklædes i stive flipper anti Ventre-for-fløjen og slips stramt til struben. Der arbejdes benhårdt på forintelse modstandere og opstander en paranoid oplevelse når andre kører med klatten med sex pakken et sekretær job. Yderst berejst er juleteamet at flertallet kort og indtægter i kredit er udland på vindertavlen. Juleræset angivelsen et problem. Børsen investeret Statsstøttede firmaer og Staten investeret kaldet arbejde filmen propellen tværgående på vinden værdiløs.

 

Børsen i bordopstillingen på grønne farver alt på forintelse uden JENS PETER Ejendom sit ingeniør arbejde placeret udenfor terapiens råderum, deres gudeopfattelse, på Kinesisk jord. Testamente er tilgået PRC, Kina som enearving gennem SPE for opfyldelse af vilje og kontraktsummer, rettigheder, copyrights, indehaver lisencer, knowhow og goodwill f.eks. Licens tilgodehavender og senere omsætning indgår SPE mit bo og Statens videre førsel ved individerne Kineserne altså ikke vestligt. Vesten står evigt taber uden at vinde gennem min entreprise og virksomhed mens i Vesten og i fuldt vigør.

 

År efter år flyver Julemændene ind i propel vindmøller i store favntag en baby på armen og viser lederskab stop and go. Trangt er det i luften fuld af fingre om kuppet mange milliarder i Statskassen i falsk varebetegnelse Vedvarende og der proklameres Grøn Kane omend er Rød fra ventre i højre-für-fløjen og nu er det ikke bunkere fra anden verdenskrig som passeres men ståltårne i biprodukt elstrøm til overpris over det ganske vand. Var det Polen kul i energi underskuddet propellen i flytningen milliarder årligt uden det grønnes ingen vindmølle er solgt "grøn".

 

Med energi underskud og underskuddet opstået i nationens regnskab er Führer sikret udsigt til tårnet på sine propeller og www.windtops.com er Dansk og Nordisk, en Saga blot spilles i NATO bunker i Canada stålet vandt i klimakampen på kul da sidste anvendte KW i fremstilling er den mest kostbare og miljøbelastende der regnes for bevaret, hvilken afbrænder af Julemanden, og det Danske samfund investerer samtidig i Bush og Fogh's krige i jagerfly og ikke SLES Kraftværker i samme prisleje. Statskassen derved tømt år efter år i årtier med SLES tilbudt verdenssamfundet i selvmål USA først uden energiomsætning i Deres valuta anført Führer. Der fyres ivrigt!

 

Og hvordan kan disse fyrer nogensinde skabe tanken under accept børser indfører NEE/NEO BØRS MARKED, en adfærd ændres da gennem investeres, bogføres, handles i samfund at civiliseret og civilisationer og befolkninger består ligeså ressourcer udvundet fossile brændsler som polymere, plastik, fibre, tråd, maling, inventar, fitting, elektronik m.v. Kul til Carbon Depot Klima Kontrol, stål og vand rensning, pigment m.v. og nukleart til rum raket og motor stof.

 

Kan Forinter en "slagter økonomi" tænke At Bestå...

 

 

 

 

JENS PETER

State Planet Earth

 

Rec. 20161202 09:46 CET

NB. Mere om Abe Rige læs IFO Bobletext .

Link: www.spot-suncell.com

 

20151210 (1996FW) Denmark, EU, propagandate and continue State Fraud International by its Liberal conservative minority Government in State media informing in COP21 in Paris for United Nations in poor Nations to believe Green energy helps as largest seller and promoter Nation of Propel-Windturbines for decades and informed fully of my websites and product Energy Break-Even calculation and many Letters and this website below in under UN this colom. State Propaganda channel www-DR-dk text government international shameless fraud in use green energy helps poor nations.

20151127 0844 State Record statistics GHG CO2 by DK from 1990 to 2013 a sum larger than marketed political see www.spot-suncell.com CO2 fertilizer green fraud.png

20151127 0628 Danes believe in global warm-up and marketed, read again MARKETED not a peoples basis, fraud Green image and products solves as criteria and the future growth in welfare.png Is this Danish Primes dream-thought a plan out of jail excusing peoples voting and choice. Management of voting population is a Party Object.

20151209 1606 2 TW 2 000 000 KWh nuclear facility cost 140 Billions DKK is 20 Bln USD OSP 2 TW cost 300 Million USD is 2 Billion DKK

DA: Dss. 2 Milliarder ikke 140 Russer US$. Marked Dansk betalingsbalance kunne have været 102 Miliarder fra Tyrkiet for levering af Elstrøm, min personlige Skat af 100 Miliarder minus handels udveksling og Tyrkiet havde sparet 40 Milliarder.

Regnestykket er 1 Million M2 (1 Km2) Optiske Paneler a 1000 $ og JENS PETER Kedler for 1 Milliard turbine produktion elstrøm med kølehus så ingen vandtab i ørkenstater. 1 Km2 i Tyrkiet leverer 4 TW ikke kun 2 TW atomkraft.

Nu tekst TV DR side 166 dato 20151209 1721 CET

 

 

RØDE BANDE FORTSAT.

SMS til Christiansborg.

JENS PETER BEVIST RIGTIG

ALTSÅ IKKE SYG MENING

 

Nuværende bandechef vindmølle klima bedrageri markedsført sig i min kommune og seneste TV klip nationalt foran Nordsjællands Politi. Se Www.spot-solcelle.dk seneste realiteter Dansk tekst tv en propaganda flade og Danmarks Statestik har konstateret Danmark kulfyret propel vindmølle russisk stål baseret i summen 1990-2013 har udledt mere CO2 end antaget. Propaganda reference år 1990 lille mølle produktion og gartnerier åbne i perioden vindmølle stål op og gartneri lukket med andre energitunge industrier og fuppet er politiker og befolkning om reel udledt CO2 som kanoreres til færdigt opstillet for så at manipulativt management og vælgerbedrag at CO2 løst for Nation i klima mål. Men CO2 udledt i perioden en sum beroende at da vindmøller har ingen netto energi overskud bevist forurener. Dermed bedrageri og spionage for kulafbrænding og russisk stål fremmet og falsk markedsført udansk kriminelt bevist. Se tekst tv sider i kopi på www.spot-solcelle.dk nederst siden. Laptop og mobil.

Mvh.

JENS PETER// Rene Linier Ing.

SMS: +45 3110 6889

Tid: 20151127 1445 CET