Vindtoppe (US. www.Windtops.com)

- Ægte Vindkraftsværk med Netto Energi Overskud, NEO+

 

Glem alt om gammeldags propel-vindmøller med vinger, der går på tværs af vindretningen kaldet bide-vind. Den optimale løsning er som vist nedenfor agrigater med vindretningen kaldet halv-vind eller lænser, derved nåes Netto Energi Overskud, NEO+. Vindtoppe producerer mere energi end Vindtoppe koster i energi at producerer og serviserer i deres 100+ års levetid. Vindtoppe oppebære Netto Energi Overskud, NEO+, og (energi) Profit, NEOP. Mit produkt opnår hurtigt Energi Break-Even modsat markedes vinge propel vindmøller, der deraf er forurenere ved tab fremstilling og ringe afkast.

 

Vindtoppe er udviklet alene af forsker og ingeniør JENS PETER SCHWARTZLOSE, CLAIRE med Energi Break-Even om produkt. Vindtoppe består af anker/forankring, bærende søjle. Med wire eller bebyggelse. Der er principielt 6+ forskellige Vindtoppe; Elevateret, Sidestillet Spintop, topstillet, integreret i konstruktion til lands, til vands og i luften, og Drage/Sejl og/eller ballon, samt på magnet pude med spintop, og kombineret. Fra spintop, riggen, aksel i vindtoppen er aksel til generator, som genererer elstrøm. Vindtoppen kan i nogen modeller vinkles, så højden falder eller stiger (Ballon Drage i wire 0-1000+ Meter), eller sænkes og hejses til hvor vindhastigheden er optimal (Elevateret på betonpille 50-300+ Meter), og derved hentes over den dobbelte energi. Med OSP Air over fem gange så meget energi per m2.

 

En propel møllevinge løfter, hvad kan et sejlprofil løfte, altså træk-kraft i generator til elstrøm. kaldet moment, som kræver under 2-4 Ton for kørsel 25 MWt generator/turbine. Vindtoppe vinder i Ton/ M2 areal kraft. De største møllevinger (8 MW) er cirka. 100 M2 x 3 altså 300 M2 / dynamik (Bide-Vind). Vindtoppe på pille typisk 2 x 500+ M2 (2 Spintoppe x eks. 50 M x 10 M) til samme udbudspris med fuld vindkraft uden reduktion i Dynamik (Spintop kan trimmes til Halv-Vind fordobler sejlareal/trækkraft).

 

Løber med vinden i spintoppe giver ingen turbolens og kraften udnyttes optimalt, modsat bidevind med kraft tab og belastning opstilling i mere krængnings kraft end udnyttelse vinden. Med vinden i sejlprofil er kraften typisk 1 Kg/ m2/ 1 M sec. De få Ton trækkraft opnås altså allerede i næsten vindstille ved gearing før aksel generator. 2 x 500 M2 x 2 x 2 (halvvind) = 4 Ton. Overskuds kraften reguleres ved mindre sejlfør altså nedrigning og gearing før generator, til styring moment generatoraksel åbning sejlprofil som flaps, persienner, rorstilling, som er angreb på vindretningen i sejlprofil sider vinkles også for at optimere til halvvind en sidevind på riggen, som udvider sejlprofil arealet markant til det dobbelte (Flere "skovl"-profiler vindeksponeret ude af læ foranstående "skovl"-profil). Således virker Vindtoppe lige fra vindstille til stærkeste storme, hvor riggens profiler åbne for alene at drive generator. Der er således ikke driftstop grundet vejrlig som frost, storm, "vindstille". Som ballon reguleres krængning med gas (Helium) fra ballast og drageegenskaber og opdrift, 100-300 Tons i ophængt 200 Ton styke stålwire(s), for justering vinkel til vinden som afdrift (vektorer), der giver wires hældning under tildels ophævelse grundet opdrift som ballon og drage vinge profil ved airodynamik - - en opdrift kendt flyvning.

 

Svarende til et mindre 25 MWh kraftværk til en provinsby for rundt 50+ Millioner Kroner med service og > 100 års levetid på Vindtoppen ved service aftale. Deraf KWt < 8 Øre med service og faldende tiden ud. Med OSP påsat KWt til < 1 Øre. Plus slutsalg Royalty og kommission.

 

Udnyttelsen vinden vigtig for energiberegningen. Vægt stål anvendt også vigtig for energioverskud. Propel version på tårn har energi underskud altså en forurener ved elkraft til smelt stål er kul, gas, affald, skovdepot CO2 i flis mv. Windtop i wire eller på armeret beton pille vægtreduktion og energi overskud dermed ikke forurener men CO2 reducerede globalt og klimaforandring går til ideal for planeten og samfund samt natur.

 

Mere energi effektiv med NEO+, og rentabel uden statsstøtte, el til fri markedspris og derunder, hvilket sikrer dem retabilitet uanset skiftende elmarkedspriser, alene et samfundsinvesterings nødvendighed som del af civilisations beståen.

 

Med Vindtoppe fra SLES Ingeniørfirma opfyldes Forenede Nationers vedtagne Sustainable Goals/Forblivbar produkt. Vejret er ikke "vedvarende"....

Videre fordel er at De som kunde af Optiske Sollys Paneler Kraftværk kan udjævne mindre lysrige tider med ægte vindkraft også i mindre skala end som vist til eksisterende kraftværk, industri-kvater, hus, have, offentlige bygninger m.v. og Netto Energi Overskud opstår med profit for Dem.

STATE PLANET EARTH, S P E

 

Owner: JENS PETER SCHWARTZOSE, CLAIRE

www.Spot-Solcelle.dk (In Danish) & www.probiren.dk

SLES, Mobile SMS/MMS: +45 -29 88 79 11 (24/7)

Facebook: https://www.facebook.com/forskerpeter.claire

Version: 20170826 12.44 CET, SPE

¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service

Spot Solceller(US. Spot-Suncell.com)

- Ægte solceller virker optisk med optimum blandt alle solceller

 

Figuren viser et kombineret lysfanger og varmefanger. Lys er gult. Vand er blåt indtegnet. Sort er spejl og Spejl-rør.

 

Hegnet eller autoværnet panelet Lys KWt er 90+% og varme KWt er op til 8+% af al indkommende energi i Lys plus luftens temperatur tildels, men bemærk at Lysfange cellens i vacuum isolerer for varmeafgivelse total beregnet og er udenoms temperatur uafhængig og alene lys afhængig. Optiske Solfanger Celler virker altså lige godt i frost som i hedebølge også under sne 80+% reduktion uden varmetråde. Optiske Solceller virker passivt uanfægtet solens ellers stjernernes placering grundet spejrør, som spotter, deraf navnet Spot Solcelle, rigtigt i optikken.

 

De 90+% afhænger af spejl kvalitet ved reflektionsgradient, 100% spejl er opfundet og i brug og spejlrør Ø=1MM og hvor tyk spejlrørvæggen er i anvendelse, f.eks. 1/100 Milimeter er cirka 10 Milimeter per Meter er under 1 % af lysindfald dereflekteret. Så 99 % af al indkommende lys rammer her vist parabolspejlene. 95+ % spejl reflektion til Lysrørvej med sollaserrør da uden inderside berøring, og 95+ % når JENS PETER KEDDEL, der 97+% er omdannet til elektricitet kraftstrøm.

 

Af JENS PETER KEDLER 97% af de 90+% af al indkommende energi i form af lys indkommende lysmængde 10-20+ KW per time per M2, så Optiske Solpanel Kraftværker med JENS PETER KEDLERNE optager per Km2 OSP 10-20.000 Mega Watt per time (10-20 GWt) som årsgennemsnit Nordisk til 7+ Mia. DKK. I beregning DATABASE PRINT nedenfor 8 KWt/ M2/ Dag.

 

KWt kostpris er < 1 Øre KWt da indkommende lys er ved jordoverfladen 10-20 KWt per M2 og i 500 Meters højde > 75-100 KWt i dagslys per M2 OSP krænget OSP Air over ballast til optimal solvinkel 1-30.000 M2 luftskib afballanceret (Displacement), som er højeste M2 OSP belyst direkte areal solflade opnår 10000 M2 topflade (plus undersider difust lys og reflekteret lys ekstra 30-80%):

Per 10000 M2 Topflade x 100 KWt x 12 Timer x 364 Dage

= 4368000 Mega Watt, 4,4 Tera Watt Lysvarme, via JENS PETER KEDDEL til elektricitet > 4237000 MW, 4,2 TW.

 

En simpel kalkulation for et typisk parcelhus med 1.000 M2 grund. Der anlægges energiværn. Størrelse JENS PETER KEDEL typisk som en minikummefryser til et rum i størrelse.

Lejeligheder, værelser m.v. med vindue og gavl det samme.

 

Hegn: 30 Meter * 33,33 Meter * 3 Meter = 3.000 M2

 

Dobbelt sidet Spot-Solcelle Panel: SLES KWt / M2 gælder horizontalt, hegn M2 lodret gns. 35 grader solvinkel, ergo nær M2 lig med 1,1 KWt per time plus skygge indfald defust og reflektioner 20+ % ekstra. KWt Lys indkommen-de er 1,1 KWt per M2 per Time Nordisk som årsgennem-snit. Beregning for 2 Meter værn plus toptag 1 M2/ M.:

 

10 Øre profit per KWh * (3.000M minus 50% effekt) * 24 timer per døgn * 365 dage per år

= 1.314.000+ Kroner (DKK) Profit Holdbar Energi.

 

Altså finansieret og betalt og års profit nær halvanden million Kroner i overskud, og årsindkomst til beskatning uden tilskudsordninger nødvendigt for driften på dit parcelhus nye status: Energi firma. Alt betalt under 10 år.

Investering: 3.000 M2 * 5.000+ DKK/ M2 = 15+ Millioner.

 

Lys kan direkte anvendes som lys og lys til varme indendørs, og direkte til madlavning både grillning, stegning, kogning og bagning. Et typisk carport tag vil ved flytning af madlavnings tidspunktet blot et par timer frem sparer samfundet for electricitetsproduktion.

 

NY BIL 🚗 BILPARK UDSKIFTES GLOBALT

Licens for bilproduktion 25000 millioner USD. Det svarer for produktion per 25 millioner styk og licens udgør 1000 $ / € af bil til f.eks 10 000 $ / € uden skatter. Yderligere 20% Royalty 2000 $ / €, ialt 3000. Besparelse ved JENS PETER Keddel 99% om brændstof som Hybrid over batteri typisk 100 $ / € i ugen. Altså 5200 om året.

 

Bilfabrikken og kunden deler imellem sig. Bilen har energi overskud kunden betaler 5% kommission til SLES af energi MW til fordelingsnettet typisk 1-100 KWt/M2 Optiske Sol Paneler OSP integreret bilkaros og interiør x gns. 10 KWt per m2 x 12 Timer x 364 Dage - 10% tab = 196 560 KWt om året. Om Hybrid fremmes Biofuel for den JENS PETER Keddel typer. Fremtid tanghøst industrialiseret med SLES Teknologier, læs www.probiren.dk for mere.

 

5% eget årsforbrug med 10 000 KWt (10 MW) en 769 Liter brændstofeffekt x 90+ Keddeleffekt i Voltage via JENS PETER KEDDEL til batteridrift til over 1 million kilometers kørsel (10 Km/13 KWt effekt 1 L benzin x 2 elmotor) eller delvis camping liv, sommerhus varme/el, kraft station båd mv. Overskud af bildrift solgt 25 Øre/KWt i alt for 45 000 Kr. eller 6000 $ / €, Deraf betales 5% Kommission 300 €. Bilkunder opsparer ved køb 1. år:

SLES Bilkoncept 1. år: -3300 til SLES + 6000 € = + 2700 €

 

Royalty og LICENS SLES BILLIG da profit kunden og bilfabrikken kan udtage motor og indsætte keddel på eldrift og samtidig sætte priser op. Bil fungerer krafværk som parkeret altså strøm går fra bil til fordelernet.

 

Verdensmål FN. Mål nummer 7 er Forblivbar Energi.

Energi Profit ellers ikke bæredygtig = Forblivbar

=Sustain-Able. Fra SLES er NEO+ energipris <1 Cent KWt.

 

Uden evne produkt at forny ds. Renewable/Fornybar.

Dvs., uden evne ved for egen energi kan fremstille sig selv igen, så er produkt IKKE Vedvarende Energiform, en IKKE Fornybar ergo IKKE Forblivbar/SustainAble. At tale produkt vejr og/eller farven grøn; holdbar, vedvarende, bæredygtig, neutral, CO2-Fri m.v. kan være kriminelt bondefangeri - en CO2-plat/-svindel, da varen uden NEEP ikke reducerer CO2.

 

-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE, CLAIRE

 

Alle NEO+ Spot Solceller virker optisk. Celler er opbygget så alt lys samles i et eller flere punkter eller områder og ved spejl-rør spottes til en generator eller anvendes som lyskilde eller varmekilde. JENS PETER KEDLER er en keddelform, hvor lys opvarmer vand til kogepunktet. Ved dampen dannet drives en generator under damptryk. Det nye ved JENS PETER KEDLER er at det fordampede vand recirkulerer. Først fordampes vandet. Så afkøles det til under kogepunktet, for så som flydende vand, at blive opvarmet til kogepunktet igen. Dette kræver kun opvarmning marginalt omkring kogepunktet, og ikke som i traditionelle kraftværk fossilt ved opvarming og afskaffelse af grundvand med opvarmning fra cirka 10 grader Celsius. Ingen vandtab i elkraftfremstilling. Levering også til eksisterende kraft/varmeværk til udskiftning af alle eksisterende gammeldags kedler. Det kræver mindre energi at nedkøle end at opvarme og er meget energi besparende > - 99 % altså meget høj virkningsgrad og afkast.

Danmark selvforsynende "al" energi

33 000 000 MW ER DANMARKS EL-FORBRUG. OSP AIR KRAFT A 2 TW/ÅR (10 000 M2 100 KWt/m2) VÆRKER TIL KUN 3+ MIA. DKK. UDGIFT I 100+ ÅR. INDKØB 17 OSP AIR 10-25 MIO. EURO STYKKET. SOMMER > 100% OVERSKUDSSTRØM ELKRAFT. OSP Air KAN INSTALLERES TIL BESTRÅLING I LYS LASER TIL JORDOVERFLADEN EGENVÆGT BESPARELSE GENERATORER MED VIDEO/RADAR SIGTE OG DA LYS DIREKTE I VARME ANVENDELSE F.EKS. FJERNVARME, ELPRODUKTION, MINEDRIFT (Klippe-smelt) mv.

 

Samfunds energi økonomisk skal der præsteres et energioverskud der langt overstiger Energi Break-Even. Det opfylder Lysfanger Kraft (Lysvarme) Værker uoverstruffent blandt alle eksisterende ikke giftige og ufarlige energiudbydere. Til noten 1 Tera Watt forståes: 1 Tera.Giga.Mega.Kilo.Watt,00 foran decimal.

 

33 Tera Watt er meget energi og stiller krav til energiforsyning 24 timer i døgnet til alle forbrugere. Lysfanger Kraftvarme Værker produktion af el er samfunds investeringen ligetil en stor fordel, som er fremtidssikker med nutidens batterier og lagring elstrøm i varme i smeltet havsalt mv. til mørkere timers senere ved varmeveksling JENS PETER KEDDEL (Damp-turbine, damp nedkøles under kogepunkt som damp til under kogepunkt flydende vand og genopvarmes til dampform marginalt omkring kogepunktet giver bedre

end - 99% varmeforbrug, dvs. lysvarme eller brændsler), når lavere forbrug. At producerer først el efter indfanget lys, dernæst i JENS PETER KEDDEL, for derefer ved elopvarmning lagre som varme kræver effektiv keddel teknik. JENS PETER KEDDEL opfylder dette ved veksling: lysvarme (Lux)- el (Volt) - varme (KW) - elkraft (Watt (TW) = Volt x Ampere) med praktisk talt kun varmetab i saltlagringen, da kedler udnytter KW varme bedre end 99% fra varme til elstrøm.

 

Brændstofforbruget inklusive opvarmning med naturgas i Danmark ligger årligt rundt regnet på rundt

7 500 000 000 Liter x 13 KWh = 100 TW. Trafikken tager sin del og her skal forventes kørertøjer og fly installeres og drives efter KENS PETER KEDDEL med brændstofreduktion bedre end - 99%.

 

Omregnet til SLES Optisk Solpanel Kraftværk (20 TW (20.000.000.000 KWt) ved jordoverfladen 10 KWt per m2 årsgennenmsnit i lyse timer via JENS PETER KEDLER. 100 TW / 20 TW = 5 Lys-Kraftværker a 1 Km2 i 7,5 Milliader DKK anlægsudgift fordelt over landet. I sommerhalvåret er der 100+% overskudsstrøm.

 

Når fremtiden byder sig i de nærmeste år med kørertøjer, tog, tog, fly og raketter med JENS PETER KEDDEL vil de anlagte OSP Lyskraftværker være overkapacitet, også derved Optisk Sollys Panel skal installeres af borgeren selv i industri og husstande, som vil dække husbehov rumopvarmning og varmt vand til fulde i moderne byggeri. Eksempelvis kan nævnes en sydgavl året rundt ligger vinter mørkdag på 0,5 KWt/m2 til i solskin 25 KWt/m2, sommerhalvåres fra hhv. 2 KWt/m2 til 100 KWt/m2.

Fyringsolie er 13,5 KWt per Liter teknisk forbrænding uden tab skorsten.

 

Fremtiden er holdt tilbage af banker og investeringsselskaber, som ikke financierer eller investerer mit firma og produkt og bæredygtigt samfund er på standby om udvikling til Nette Energi Overskud forbi Energi Break Even, som er et must for samfund og civilisations beståen uanset parti tilhørsforhold eller ideologi. At bestå!

 

Skulle Danmarks energiforbrug i electricitet og transport forsiler rundt regnet 140 000 000 MW eller 140 TW, dækkes af propel hav vindmøller ydelse reelt 5 MW/t, ser regnestykker sådan ud:

140 000 000 MW / 364 Dage år / 24 Timer / 5 MW (10 MW) Havmølle = 3 205+ Hav propel vindmøller, men da der ikke er nok vind alle timer om året ville dels flere være nødvendige og dels ville det være nødvendigt med endten SLES eller fossile kraftværker bedre A Kraft som nødstrøm. Energi regnestykket for fremstilling 3 205 Hav propel vindmøller for tårnet alene med fundament, således:

3 205 x 1 000 000 000 Gram (1000 Tons stål) x 4,22 Watt (Fysisk konstant opvarme 1 Gram med 1 Grad) x 2000 °Celcius (smelte temperatur for stål) = 27 050 200 000 Mega Watt / 364 Dage / 24 Timer / (5 MW x 24 Timer x 364 Dage) eller andre 619 281 Hav propelvindmøller at producerer til at smelte disses 619 281 000 Tons stål udgør 5 226 731 640 000 Mega Watt / (Output 5 MWt x 24 Timer x 364 Dage) = 119 659 608 Hav vindmøller over 1 års produktion, og altså ikke vedvarende eller fornybar/renewable. De 119+ millioner propel vindmøller kan fordeles KW-Regnskab på f.eks. 20 år, som er møllens levetid 119 659 608 Havmøller / 20 års produktion, skal der så til med leveringstid op til 20 år eller færdig leveret år 2057, i alt kører 6 Millioner Havmøller per år i 20 år op til 5 982 981 møller, men kun 3 205 var planlagt "Grøn" levering... Osv. Fornybart opnås aldrig, men der under energi underskud tilføres energi, og mindst klimavenlige holdes i gang til skade for indgåede aftaler Nation og FN imellem de "Sustainable Goals" nr. 7.

 

De 3 205 til levering dækker så energi forbruget, nu er der 6 millioner senere 119 millioner propel hav vindmøller i overskud som skrot da KW behov udtjent, med økonomisk sammenbrud grundet statsstøttet herunder anden industri lukket grundet højere energipris indenlands, løntilskud, EU støtte, stål statsstøtte, kredit og finansierings tilskud, skattekroner lønandel i finansiering andre renter mv. herunder børsvarer i støtteopkøb, vennekøb, industri strategisk fornybart fra national banker, banker og fonde mv. Altså faktor 1: 15+ i Energi Underskud og propelvindmølle bevist forurener, da stålproduktionen til tårne, elnet mv. holder liv i sidste kulfyrede eller andet fossilt/affalds kraftværk. Var propel vindmøllen ikke fremstillet var over 95% kul sparet.

 

Se anden post www.ProBiRen.dk om tanghøst og alkoholproduktion (Bio-Fuel). Teknologi er afprøvet for CSP som reflekterer lys mod et Tower med varmeveksler og nattens produktion af el sker med smeltet salt via endnu en varmeveksler. Klik satellit kort for KWt per time gennesnit Europa i forstørrelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power Kort statestik et falsum. Nordisk 10 KWt/m2 lyse timer og syden det dobbelte. Bemærk at CSP er for meget solrige områder og fungere ikke i regn, sne, overisning, sandstorm, oversvømning. Det gør Lysfanger Panel, som optager mindre end 15 % plads i forhold til et CSP anlæg i ydelse leveret KW, og altså i Danmark er mere rentabelt på Dansk mark end CSP er i Sahara. Ydermere at sende strøm fra sydens sol medfører et kabelmodstands tab på cirka - 50%, som også er det som solen skinner mere i syden, men det gør Danmark med sit indstråling mere energieffektivt året rundt i samordning med windtops vind energi.

 

Avisen Politiken skrev:

I mange år har skiftende ministre lovet forbrugerne, at dagen nu ville komme, da vindmøller kan klare sig uden nogen form for direkte eller indirekte statsstøtte. Og i mange år har vi kunnet konstatere, at de selvsamme ministre enten ikke har haft tilstrækkelig indsigt i deres ressortområder eller også bevidst har vildført befolkningen om den såkaldt grønne omstilling. Løfterne er i hvert fald aldrig blevet indfriet.

 

Uanset hvor mange penge elforbrugerne tvinges til at betale til energikilder, der ikke kan konkurrere på markedsøkonomiske vilkår, vil Danmark aldrig kunne frelse verden, da den danske udledning af drivhusgasser er mikroskopisk.

 

Derimod kan dansk energipolitik i alvorlig grad ødelægge konkurrenceevnen og medføre en satsning på energikilder, der aldrig nogensinde kan stå sig markedsøkonomisk.

 

En løgn bliver ikke til sandhed, uanset hvor hyppigt den gentages. Det samme gælder løgnen om dansk energipolitik, om PSO-afgiften og om ”rabatten”, der blev væk.

 

Optiske Sollys-fanger Paneler i mark

 

De Optiske Solfanger Paneler, OSP, kan placeres i felten på utallige måder. Generelt kan nævnes at hvert solpanel kan modtage og afgive lys i stråleform. Optiske Solfanger Paneler kan derfor placeres serielt og parallelt og skråt i forhold til hvert enkelt eller gruppe af Optiske Solfanger Peneler. Traditionel opstilling f.eks. på bropillebasis placeret mellem piller på bro, med robotvej på bropille eller på bøjle(r), i et plant areal paneler med delslut eller alle slut til Lysrørvej, LPW, med Lys Ensretterer, som spotter til kilde eller JENS PETER KEDLER.

 

De viste eksempler er beregnet på opstilling i landbrug med bevidst lysindfald til jordlag med automatisk overkørende robotiseret rengøring og vædsker gødningsstoffer. Rengøring er vigtig at tage med som omkostning, da ren overflade over forseglet optik er grundlæggende for optimalt udbytte. Samtidig vil feltet med paneler kaste skygge, så i meget solrige og tørre område stiger udbyttet per areal, ligesom fordampningen falder og der kan spares vandings vand. Samtidig er rengøring uden for landbrugs dyrs rækkevidde og kan ske uhindret også ved afgræsning til forhindring af opståen ung krat og skov. Der kan kører maskiner mellem forseglede betonpiller med overliggende skinneanlæg til robot.

 

-- FORSKER JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE

 

The DATA print tells, Nordic, Double Light half the KWh price:

Optical Power Planet of the cost 1 Billion 40 Million, 1,040.000.300 USD the M2 price is 1040 USD/M2, Service is set to 10% of construction sight total per year, JENS PETER KETTLES at the inner effect of 80% of reduced income set to 100 Million USD having power from 1 Million M2 Optical Solar Panels. Nordic the daylight income is total 8000 Watt or 8 KWh (Avr. Nordic is 26 KWh), field 10% lost reflect out.

The 100 Year investment recall account 10% service; Interests, Staff, of 100 mln. M2 OSP 10 Million/year, a fantasi in cost here no slitage:

At income from JENS PETER KETTLE is given 293.333.333 Kwh or 294.000 MWh the cost price is 3,5 Cent $ with sales price 12 Cent $.

At income from JENS PETER KETTLE is given 2.102.400.000 KWh or 2.102.400 MWh cost price 1/2 Cent $ with sales price 12 Cent $.

State Planet Earth, SPE: SMS Tel: +45 - 2988 7911 ¤ Free TV use of illustrations ¤ Book and film Rights for sale

Mail address State Planet Earth President: SPE@Spot-SunCell.com ¤ Postal letter to announce per SMS ¤ Copyright SPE 1967 - 2015+

STATE PLANET EARTH JENS PETER

Local Galaxy Thé Star State. www.ProBiRen.eu

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS State

 

BUY SLES SHARES TODAY -- RANK PARI, Solvency for all sold. SMS your name, country and mobile and Bank account numbers.

Power Plants Optical, JP KETTLES, Windtops, Magnetic Engines,Tang Doorbell Knives and Harvest Equiptment Sails, Housing, Licenses...

 

INTERNATIONAL CHEQUE ADDR: SPE Jens Peter Schwartzlose. I collect at your Embassy in Copenhagen or Stockholm, EUROPE.

Name: Jens Peter Schwartzlose. Bank Registration: 5396. Bank Account: 0000506589. IBAN : DK8653960000506589. SWIFT: ALBADKKK

 

SLES Contracting: Nations please invite me as owner of my designs and Engineerings. New-Built min. 20% Royalty plus min. 5% on top of Power sale, Legal Body of State and my cash-flow stays National. Your versions look like....? Feel free to invite me to your Embassy to have a briefing from me in doing business.

 

International consult, advice and speeches. Timetable € 25.000,- plus Tax and expenses up front per begun hour plus per Interruption, any disturbing including when not for free SMSing or MMSing first including subject and agenda before contact same price table cash due per bank transfer to me first hand in person. Copyright fees 1 $ per word per copy, can be negotiated. SMS me for free on Media discounts contracts.

Kind regards JENS PETER

 

¤ I sandheden ægte Forblivbar, Fornybar og Vedvarende. Energi Overskud af produktionen totalt i Globalt regnskab både produkter & service.

P R E S S R O O M:

~~~.~~~

Version: 20170428 - 20171123 CET, SPE

Police Notifications International (Danish language)

 

Fra Facebook Scientist Forsker Peter Claire, State Site SPE: https://www.facebook.com/forskerpeter.claire

 

Jens Peter Schwartzlose Claire shared Clement Kjersgaard's post.

 

2016 November 25 at 10:41 am·

 

LOBBYISTER JOB POLITIKER ØVELSE FORINTER

Statsfør penge, fremtidsprodukt energi udeladt. Propelvindmøller ikke Vedvarende produkt og nedsætter IKKE CO2 udledt, det gør Windtops.

 

Da SLES hyper profitabelt i energiomstilling til i sandheden forblivbart er USA partnerskab unødvendigt ligeså andre tidsudtrækkere, falsknere og Contra Spionager imod NEO/NEE.

 

Kupaner flyvende: "I kan ikke regne, og det har aldrig gået bedre", Komplot vs. JENS PETER. Og SLES ikke disponibelt for fjenden. Et tab som agenter bogfører tabt som spion anti SLES, anti JENS PETER da anti Vesten også Geopolitisk.

 

Julet grisen dig jeg aldrig vil spise, eje, omgåes, foreviges med, mmodtage fra, have på min "tallerken" på det helt afstumpede kun grise kan manifesterer imod min forretning i indskrænkninger, sabotager, overgreb, magtmisbrug, løgne, vold, tyveri, bagvaskelser, i helet Contra Spionage fuldbyrdet med tilfangetagelser og vold til oplyst psychopater uden forhold til penge i national målestok og liberal grise fortsat kun provokerer JENS PETER og Vesten kun taber stort, blankes af og drænes i kapital det værdi opgjorte på min videnbasis. På godt Dansk: JEG PISSER JER ET STYKKE TIL EVIG TID, en tid og du fjende står i en nærd fremtid idag juridisk begrundet og bestemt uden energi nok i dit samfund ikke SPE, alternativt du kan præces trække vejret til at betale rentebyrden totalt forgældet i importafhængighed vidensprodukter af JENS PETER ENGINEERINGS og dets energi, transport og motorindustri udtænkt som gyldigt svar at grisen magter ikke sine "svær'".

 

Professionelt advokaderende alt andet end substansen et regnestykke en vedtagelse FN at mål Sustainable/Forblivbare. Der propaganderes sågar lyves, sås tvivl, bagvaskes, fratages forretningsgrundlag SLES og stalkes og iscenesættes på alt andet udgives og omhandles offentligt end og da imod JENS PETER status.

 

Det har i min tid med forretning åben været konstateret at ved manglende finansiering og stalking og tyverier ikke været muligt at opføre bygværker ligesom der således ikke er grundlag for kommercielt at dele virksomhed. Der er søgt investorer der har fravalgt ved nej og ved ignorering og deres investering mindre profitabelt og mindre miljø ansvarligt og endda uden NEO/NEE i marked cirka 293 milliarder (US Billions) USD årligt og aktiekøb for andre hundredvis af milliarder.

 

Det skal i sagen oplyses at det i verdensøkonomi er forsvindende lille sum investeret forkert på oftest falsk grundlag i falske ugrønne energiproducerende virke. Senere sker en forvandling i elproduktion til uhyre lave kostpriser med skyhøj profit for en investering typisk under 1 % af et århundredes forbrug i anlægsudgift ved JENS PETER ENGINEERING PRODUCTS for hundrede af billioner (US Milliards) fra national bankers og investerings bankers side.

 

Spionage bevist. Blandt motiver er forgangne forretnings imperier søger marginale fortjenester oftest regnskabsført slut i fremmed magt og Stat til ingen beskatning gennem Kinas export ad åre, forældet industri og det produkt uden NEE ansvarlighed, udkonkurreret ved SLES på markedet bestemt ved Forenede Nationers mål Sustainable Goals, vil ikke udgå som dømt taber både industrielt, økonomisk og ideologisk mod CLAIREVATISME skrevet af JENS PETER udgivet 1996 og frem.

 

Kære læser observeret hvordan Gammelskolet undgår fremtid en nutid modstander reaktionær kun kriger på grundlag forgangen energi og ressourcer undvigende regnestykket om Energi Netto Overskud. I helet tilsidesætter civilisations beståen under liberal fanen frihed og ideal til at brænde af fosiler, naturgas, affald, biomasse endda Sct. Hans Bålaften manifesteres, også nukleart at forinte, kontofupper befolkning både Carbon Regnskab (Depot udtages reetableres ikke) og økonomisk ved tab præsteret ej bogført i Agency regi på nations vegne.

 

SLES opført gennem kapitalistiske grundtanker og SLES på frit markedsvilkår undertrykt og finanser fast låst pamper og traditionelt beton kommunistisk forening imod JENS PETER konsekvent anti Vestligt hyper retro feudalt tendentiøst homofile protektionisme af forgangen industri uden NEE PRODUKT imod FN fastsatte grundmål Energi Sustainable/Forblivbart om produkt her basalt jv.f. ufravigelig en NEE Beregning. Et foreningsliv på forgangent grundlag uagtet nations vegne præsteret tabt forlods på JENS PETER juridiske forudsigelige svar på obstruktion m.v., og forretnings fjendens fremtidige minimerede finanser i pengemængde uden egen mønt global energiomsætning og transport og handel.

 

... Og så kan jeg tilføje selv præsidenter og kandidater bliver ikke klogere end Deres censor "Maskinen".... i ordets forstand ikke klogere end sin programmør sit læste som forstand oftest opfattet rækker ikke, står ikke distancen, respondere ikke, og spiller julemand i andres opsparede indsats og viden Tagselv Bordet opfundet og indsat, selv fremtiden udtaget i kredit med fart på kreditten seddelpressen...

 

Dyre arbejdspladser under Julemanden istedet for rentable under SLES Produkter med NEE. Tyveriet af pakker kollektivismen indsat i ræset ud af Statskassen for berigelse af de få, og tag fra de mange, og pakkerne fordelt uden regnskabet stemmer og opstået mange milliard underskud dækket, thi alle læsere ved, hvorfor pressen censureret af Julemænd i tjeneste pengebagmænd at fyrer mere end vi spare Brændsel, Energi med falsk vedvarende på markedet også et underskud ud over regnskabsunderskudet ved værdien Propel Vindmøller fastsættes nul, da biprodukt Elstrøm til overpris reelt opført statsstøttet ståltårne uden NEO.

 

Folket holdt for nar. Medier manipulerer. Folkevalgte lobbyisterne uden mandat kriminelt Statsfør ved Statskasse rov i pakkefordelinger mellem Liberale Julebander i kongstanker andres produktivitet præsteret og fremtidens udtaget og fordelt på konti i finanser love.

 

Regnskabsunderskudet skal så betales ved afregning værdi og udført arbejde af værdi og bliver aldrig afbalanceret ved mine JENS PETER aktiver og erstatninger m.v. Bevist gennem SLES meget profitabelt at omstilling sandt fornybart det Vedvarende er ingen omkostning, men økonomisk lærebog alene investering, som vil frigive kapital gennem skatter at økonomi løftes i omsætning på kapitalistisk grundlag, der drives lovlig forretning med overskud uden statsstøttet produktion KWt under 3 Øre kostpris 100 års installation af SLES både optisk solpanel kraftværk og Vindtop Kraftværk. Uden energi løst med SLES fra SLES falder samtlige FN definerede Sustainable Goals/ Forblivbare Mål, fordi energi Sandt Vedvarende basis eksistens civiliseret.

 

IT skandaler regulær industriel spionage organiseret og pampere i front i kreditvælde, og når Idé Rige uden for virkelighed bogført løber tør udskrives valget før regningerne vælter læsset i kanen og vælgerflugt forvandles til gave politik valgflæsket det gik og lige så godt.

 

Der tales pakker og Grøn og lys på den politiske rævekage. Som fluer på prærien sætter fluerne sig og skifter plads efter styrke og smag fordres oplevelse og servering i snaps på Tinge, en bæ gøres årligt, en diskret handling bogføringen ser vi aldrig og opgjort værdi aldrig fremvist en Real Værdi og på udløb rentefaldet en organisk vækst plumret udvandet før i Real Kredit, kredit kort, nye finansieringer blot lån og hermed bevist vidensamfund tilsidesat nogen debut en Debit Stat en Real Værdi udeladt og folket græmmes og udflytter vidende værdisætning umuliggjort af Julemandens Junta med gang i trykkeriet på mindre og stadigt mindre Real Værdi grundlag en festrus arrig mod det højerestående intelligente i løsningernes område for forblivbar fest. Overtaget fremmed statsmagt i forening selvdestruktionære kræfter en invasion og en magtovertagelse Dansken administreret bort og dømt ude. Et magttag af fremmed for vort folks sjæl at tabe det mest kostbare en verdensmønt til stadig misundelse om magtbasis en ejendomsret SLES.

 

Så blev det Jul alligevel kreditten kører som det plejer gamle opfattelser og skrivning bibeholdt den gamle industri fastholder sine produkter i markedet forgangent. Et udsalg i kreditter der gives penge for at låne og straf rente for henstående kapital slutmålet Det Industrielle Sammenbrud Vestens maneres kollaps tilstræbes indhentes i økonomien idealkurver opsat pyntet som højbord højtravende intetsigende kommercielt uden moral eller etik.

 

At Julemanden er en mand ingen kvinder en politisk Jul aftalt i tegnedrengen og ikke forstanden tæller. Fremsynet produkter ignoreret der traves i ring juleaften med, og finanspakkerne endnu en deling uden NEE Produkt og faldet skete reelt ""helt" i skoven" for Abe Rige...

 

Der er kastet med milliarderne mellem konti uden hensyntagen til for samfunds beståen skal være ført i Netto Energi Overskud. Ingen finanser tiltrådte fra Julemanden Junta på globalt plan SLES ved JENS PETER. Således sluttede Julemænds rejse uden samfund gennem finanser tildelt skulle bestå og julemænds sne smelter som aldrig før. Finans sækkene står hen billioner urørt forhindret adgang lovligt før, uset forretningen SLES gennem kapitalisering mere profitabelt end nogen andre energi producerede produkter med Markeds Økonomi som finansiel løser, men konsekvent modsat anti-europæisk udansk uden kulturelle rødder Nordisk.

 

Julemænd har vist ansigt. Julen er ikke for alle og sig selv nærmest, hvorfor rejser ud igen og igen nærmest Statsløs en Multinationale..., og håber regninger forældes, udslettes, forglemmes inden til næste genvalg fra foreningen "Til Forintelse"..., der alle er i psykiatrisk tal terapi kaldet arbejdspladsen.

 

Der dirigeres kassen og der bearbejdes i røde og grønne tal figureret på stærke skærmmiljøer en vuggestueindretning i musen klikkes anti JENS PETER, mest af alt sort og hvidt beklædes i stive flipper anti Ventre-for-fløjen og slips stramt til struben. Der arbejdes benhårdt på forintelse modstandere og opstander en paranoid oplevelse når andre kører med klatten med sex pakken et sekretær job. Yderst berejst er juleteamet at flertallet kort og indtægter i kredit er udland på vindertavlen. Juleræset angivelsen et problem. Børsen investeret Statsstøttede firmaer og Staten investeret kaldet arbejde filmen propellen tværgående på vinden værdiløs.

 

Børsen i bordopstillingen på grønne farver alt på forintelse uden JENS PETER Ejendom sit ingeniør arbejde placeret udenfor terapiens råderum, deres gudeopfattelse, på Kinesisk jord. Testamente er tilgået PRC, Kina som enearving gennem SPE for opfyldelse af vilje og kontraktsummer, rettigheder, copyrights, indehaver lisencer, knowhow og goodwill f.eks. Licens tilgodehavender og senere omsætning indgår SPE mit bo og Statens videre førsel ved individerne Kineserne altså ikke vestligt. Vesten står evigt taber uden at vinde gennem min entreprise og virksomhed mens i Vesten og i fuldt vigør.

 

År efter år flyver Julemændene ind i propel vindmøller i store favntag en baby på armen og viser lederskab stop and go. Trangt er det i luften fuld af fingre om kuppet mange milliarder i Statskassen i falsk varebetegnelse Vedvarende og der proklameres Grøn Kane omend er Rød fra ventre i højre-für-fløjen og nu er det ikke bunkere fra anden verdenskrig som passeres men ståltårne i biprodukt elstrøm til overpris over det ganske vand. Var det Polen kul i energi underskuddet propellen i flytningen milliarder årligt uden det grønnes ingen vindmølle er solgt "grøn".

 

Med energi underskud og underskuddet opstået i nationens regnskab er Führer sikret udsigt til tårnet på sine propeller og www.windtops.com er Dansk og Nordisk, en Saga blot spilles i NATO bunker i Canada stålet vandt i klimakampen på kul da sidste anvendte KW i fremstilling er den mest kostbare og miljøbelastende der regnes for bevaret, hvilken afbrænder af Julemanden, og det Danske samfund investerer samtidig i Bush og Fogh's krige i jagerfly og ikke SLES Kraftværker i samme prisleje. Statskassen derved tømt år efter år i årtier med SLES tilbudt verdenssamfundet i selvmål USA først uden energiomsætning i Deres valuta anført Führer. Der fyres ivrigt!

 

Og hvordan kan disse fyrer nogensinde skabe tanken under accept børser indfører NEE/NEO BØRS MARKED, en adfærd ændres da gennem investeres, bogføres, handles i samfund at civiliseret og civilisationer og befolkninger består ligeså ressourcer udvundet fossile brændsler som polymere, plastik, fibre, tråd, maling, inventar, fitting, elektronik m.v. Kul til Carbon Depot Klima Kontrol, stål og vand rensning, pigment m.v. og nukleart til rum raket og motor stof.

 

Kan Forinter en "slagter økonomi" tænke At Bestå...

 

 

 

 

JENS PETER

State Planet Earth

 

Rec. 20161202 09:46 CET

NB. Mere om Abe Rige læs IFO Bobletext .

Link: www.spot-suncell.com